Shop Doneer

Beweging van de Heilige Geest en profetie

Leestijd: 4 min.

We lazen al de eerste drie stappen in het toepassen van het bloed van Jezus. In de vierde fase - nadat ze hadden gevast, waren samengekomen en hadden gebeden, kwam de bovennatuurlijke ontmoeting met de Heilige Geest. De Heilige Geest begon te bewegen, en toen kwam de profetie:

Toen kwam de Geest van de HEERE in het midden van de gemeente op Jahaziël, de zoon van Zecharja, de zoon van Benaja, de zoon van Jeïel, de zoon van Mattanja, de Leviet, uit de zonen van Asaf, en hij zei: Sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u, koning Josafat! Zo zegt de HEERE tegen u... (2 Kronieken 20:14-15)

De Geest van de Heer kwam op Jahaziël. Daarom was het dus niet Jahaziël die sprak, maar het was God Die door hem heen sprak. Wat God zei, was een direct woord van opbouw, vermaning, troost en leiding. Het was een vermaning - maar het was ook vertroostend. Het was niet veroordelend of afbrekend. Het was bemoedigend. Eerlijk gezegd zit ik niet te wachten op mensen die veroordelend over mij profeteren. Ik heb genoeg bronnen van ontmoediging in mijn leven zonder mensen die woorden van ontmoediging over mij profeteren.

De eerste woorden die de Heer sprak tot Josafat, waren:

Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht... (2 Kronieken 20:15)

Hoeveel keren kunnen we in de Bijbel lezen dat God tegen Zijn mensen zegt: Weest niet bevreesd, oftewel: WEES NIET BANG!? Ik heb me laten vertellen dat het 365 keer in de Bijbel staat. Dat is één keer voor elke dag van het jaar!

En hoeveel keren hebben we God dit tot ons persoonlijk horen spreken? De eerste keer dat ik een persoonlijke profetische boodschap ontving, lag ik op de vloer van een militaire ambulance. We rukten op door de westelijke woestijn van Noord-Afrika, richting de frontlinie, in voorbereiding op de strijd bij El Alamein. Ik was behoorlijk nerveus, want ik vroeg mezelf af wat er zou gaan gebeuren. Onmiddellijk voelde ik zo'n wonderlijk brandend gevoel van binnen en weet nog dat ik dacht: nu ga ik in tongen spreken. Maar de boodschap kwam uit mijn mond in de vorm van een profetie. De Heer zei: ‘Gij zult niet vrezen.’ Gods eerste woorden aan mij waren woorden van bemoediging: ‘Wees niet bang.’

We zien dezelfde profetische boodschap in 2 Kronieken 20:15:

Weest u niet bevreesd en wees niet bang vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God.

Na dat geweldige bemoedigende woord kwam er een soort specifieke aanwijzing waar ze heen moesten gaan, waar ze de vijand zouden ontmoeten en wat de vijand nu deed. Je kunt de details zelf lezen in 2 Kronieken 20:16-17. Daarna volgt de reactie van het volk op deze openbaring. Hieraan is duidelijk te zien dat de openbaring die zij van de Heer hadden gekregen, nieuw leven gaf, nieuwe energie! Het verfriste hen en het veranderde de atmosfeer. Echte, zuivere profetie laat je nooit in het duister tasten. Echte profetische woorden versnellen je - en ze veranderen alles om je heen. Dat is een goede test of een profetisch woord authentiek en zuiver is. Een onvervalste profetie geeft leven, stimuleert, en staat op één lijn met de doelen van God.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat U ook vandaag nog steeds op bovennatuurlijke wijze spreekt. En heel wat keren zal ook in mijn leven Uw bemoediging beginnen met: Wees niet bang! Dank U voor die genade Vader. Laat het profetisch spreken van Uw Heilige Geest ook het Lichaam van Christus vandaag in vuur en vlam zetten voor Uw doelen, zodat Uw leven zich verspreidt naar ieder die leven nodig heeft! Zegen hiermee ook in het bijzonder Uw verbondsvolk Israël, in de zware tijd waar zij doorheen gaan. Amen!

Boeken over de Heilige Geest

Deze overdenking komt uit het boek Leven als zout en licht. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.