Shop Doneer

Bidden naar Gods wil: goede regering

Leestijd: 3 min.
Gezond verstand zegt ons dat een goede regering bevorderlijk is voor de prediking van het Evangelie en om mensen te bereiken voor Christus. Dat is niet moeilijk te begrijpen. Waar geweld, wetteloosheid, criminaliteit, onderdrukking, onrecht en omkoping is, daar wordt het Evangelie gehinderd. Omdat God wil dat alle mensen de beste kansen krijgen om de waarheid - het goede nieuws van redding door Jezus Christus - te horen, verkiest Hij een goede regering, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker. Dus wat kunnen wij daaraan doen? We kunnen ervoor bidden.
Vaak heb ik gezegd dat als christenen alle tijd die ze besteden aan het bekritiseren van hun regeringsleiders zouden besteden aan het bidden voor hen, dan hadden ze veel minder om kritiek op te hebben. Vele burgers in veel landen deinzen er niet voor terug om hun overheden te bekritiseren. Volgens mij zijn de leiders van de regering van een land soms meer toegewijd aan hun taak, dan de meeste christenen van dat land zijn aan hun taak als kind van God. In dit soort gevallen hebben we weinig recht om de leiders te bekritiseren, want we schieten zelf tekort in onze eerste verantwoordelijkheid, namelijk om voor hen te bidden. En dat is een heel grote verantwoordelijkheid.
Goed, als we gaan bidden voor een goede regering, welke zekerheid geeft God ons dan? Het antwoord vinden we in de eerste brief van Johannes. Hier staat iets over die zekerheid:
En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. (1 Johannes 5:14-15)
Het Griekse woord dat hier vertaald is met 'vrijmoedigheid', is een heel sterk woord dat eigenlijk betekent compleet vertrouwen, maar het is ook te vertalen als vrijheid van spreken. Zoals je je in een vertrouwde relatie veilig voelt om alles te kunnen zeggen, zo hebben we toegang tot God om in gebed vrijuit te verwoorden wat we verlangen, vanuit Zijn wil, die Hij in ons legt. Dit is geen twijfelend geloof, maar compleet vertrouwen in God. Wat is de grond van ons vertrouwen? In de tekst staat het beschreven: ...dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.
We hebben al gezien dat een goede regering de wil van God is. Dus als we bidden voor een goede regering, dan weten we ook dat God ons verhoort. En als we weten dat God ons verhoort, dan weten we ook dat we het gevraagde dat we van Hem hebben gebeden, een goede regering, ontvangen. Hier is de enig mogelijke conclusie: óf wat de Bijbel zegt is onbetrouwbaar, óf we hebben geen goede regering omdat we er niet voor bidden...
In mijn visie krijgen christenen de regering die ze verdienen. Ik geloof dat het voor Gods kinderen mogelijk is om een goede regering te krijgen. Als dat niet gebeurt, wat zijn ze dan geworden volgens Jezus' woorden? Zout dat zijn smaak heeft verloren. Dan zijn we niet bezig met de taak waarvoor God ons hier heeft geroepen.

Heer, ik wil bidden naar Uw wil, en bid daarom om Uw wijsheid, leiding en genade voor de leiders van ons land. Vergeef mij als ik vaak kritisch ben geweest over leidinggevende bestuurders, en geef hen Uw kracht om hun zware taak te vervullen. Amen.