Shop Doneer

Zorgen voor de armen

Leestijd: 2 min.

Gisteren zagen we vier verkeerde houdingen ten opzichte van geld. Er is echter nog een houding die we moeten voorkomen, en dat is een verkeerde houding ten opzichte van armen. De Bijbel waarschuwt ons voortdurend dat we armen nooit mogen negeren of uitbuiten. Vooral in het Bijbelboek Spreuken staan veel teksten die dit duidelijk maken:

  • Wie zijn naaste veracht, zondigt, maar welzalig is hij die zich over ellendigen ontfermt. (Spreuken 14:21)
  • Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden. (Spreuken 19:17)
  • Wie zijn oren dichtstopt voor het geroep van de arme, ook hij zal roepen en niet verhoord worden. (Spreuken 21:13)
  • Wie aan de arme geeft, zal geen gebrek hebben, maar wie zijn ogen toesluit, zal veel vervloekt worden. (Spreuken 28:27)
  • Een rechtvaardige neemt kennis van de rechtszaak van de armen, maar een goddeloze heeft geen enkel inzicht. (Spreuken 29:7)

Deze verzen – en nog vele anderen – leggen een enorme verantwoordelijkheid bij ons neer om zorg te dragen voor de nood van arme en behoeftige mensen. Een kenmerk van rechtvaardigheid is dat we de zaak van de armen bepleiten. Een kenmerk van slechtheid daarentegen, is juist je ogen af te wenden van de zaak van de armen. Er staat ons een beloning te wachten als we voor de armen zorgen. Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. En als de Heer een lening terugbetaalt, doet Hij dat met een bijzonder gunstige rente!

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik beloof dat ik zorg zal dragen voor de behoeften van de armen, en dat ik mijn ogen nooit zal sluiten voor de nood in de wereld en de nood in mijn directe omgeving. Want Heer Jezus, U onderging mijn armoede, opdat ik (uit) kan delen van Uw overvloed. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.