Shop Doneer

Blijf geloven

Leestijd: 2 min.

Gisteren bestudeerden we Paulus’ woorden dat we alléén door ons geloof in Jezus voor God gerechtvaardigd worden. In Efeziërs 2:14-15 spreekt Paulus opnieuw over wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het Kruis:

Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken...

Dit is voldoende. Door Zijn dood stelde Hij, in Zijn vleselijke lichaam, de wet die uit regels bestond buiten werking. Daarmee maakte Hij een einde aan de vijandschap. De wet brengt geen vrede, maar vijandschap. Allereerst brengt de wet vijandschap tussen Jood en niet-Jood. Dat proces duurt al zo’n 3500 jaar. Aan de ene kant heb je de Joden die zeggen: ‘Doe dit of dat en je wordt gerechtvaardigd.’ Daartegenover staat de rest die zegt: ‘Wij zijn net zo goed als jullie en misschien zelfs beter.’

De wet brengt ook vijandschap tussen God en de mens. Dus om gerechtigheid voor ons te bewerken moest God de eisen van de wet van Mozes buiten werking stellen. Er staat: ...namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen (regels) bestond. Christenen die rechtvaardigheid verwachten van wetten en regels, zijn als iemand die aan het verdrinken is, maar zich krampachtig probeert vast te houden aan een plank. Die plank is de wet. Als ze de plank loslaten, zijn ze bang dat ze verdrinken. Maar we moeten juist verdrinken en daarna weer boven komen. De plank heeft geen nut.

De sleutel tot gerechtigheid is dus maar één woord: geloof. Luister eens naar een geweldig voorbeeld daarvan in Lukas 22:31-32. Aan het laatste avondmaal waarschuwt Jezus Petrus dat hij Hem die nacht driemaal zal verraden: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden (Wat heeft Hij gebeden? Dat hij Hem niet zou verraden? Nee...), dat uw geloof niet ophoudt...

‘Petrus, je zult nog heel wat verkeerde dingen doen, maar als je blijft geloven, help Ik je er doorheen...’ Dat is goed nieuws. Als we maar kunnen blijven geloven, zal God ons erdoorheen leiden. Al hebben we problemen, al lijden we nederlagen, ons geloof wordt ons voortdurend tot gerechtigheid gerekend.


Gebed van de dag

Vader, wat een heerlijke waarheid dat zelfs als ik nu en dan nog fouten maak, U mij aanziet in de Here Jezus en mij door Hem rechtvaardig maakt. Wat een genade Heer, dat U de vijandschap tussen mij (door mijn zonde) teniet heeft gedaan en mij voor altijd gered heeft. Ik houd van U, Heer! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

KENIA

  • Twee voormalige gedetineerden in Kenia (Oost Afrika), die een presidentieel pardon ontvingen, hebben gevraagd als vrijwilligers te mogen helpen bij ons gevangeniswerk. Vorig jaar hebben ze bijbels en Dereks boeken gekregen. Bid dat God ons onderscheidingsvermogen geeft hierover, en zo ja, dat God hen machtig zal gebruiken om te getuigen tegen gevangenen en te vertellen wat God in hun levens heeft gedaan.