Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Blijf heel de dag in de vrezen des Heren

Leestijd: 3 min.

De vreze des Heren is niet iets wat we zo af en toe in praktijk brengen of alleen op gezette tijden - bijvoorbeeld als we naar de kerk of de bidstond gaan. Sommige mensen worden in de kerk buitengewoon eerbiedig, maar zodra ze de kerk uitgaan, leggen ze hun eerbied af en hervatten hun normale gedrag - een gedrag dat de vreze des Heren niet of nauwelijks weerspiegelt. Daarom gaf Salomo ons in Spreuken 23:17-18 de opdracht:

Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vreze des HEEREN. Want juist dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden.

Ook waarschuwt hij ons om niet jaloers te zijn op zondaars. We moeten niet verlokt worden door de klaarblijkelijke, kortstondige genoegens van de zonde, want die zijn altijd maar tijdelijk en uiteindelijk altijd teleurstellend. De passage uit Spreuken eindigt met een prachtige belofte: Want juist dan is er toekomst (in de KJV staat hier: want er is zeker een hiernamaals, een eeuwigheid...) en wordt je hoop niet afgesneden. (vers 18)

Er is een hiernamaals, de realiteit van de eeuwigheid, voor alle mensen, ongeacht of ze deze waarheid nu erkennen of niet. Voor degenen die blijven in de vreze des Heren en haar koesteren, is er de belofte van een toekomst vervuld van hoop. De allergrootste weldaad van de vreze des Heren gaat aan de tijd voorbij en reikt tot in de eeuwigheid. De weldaden zijn niet beperkt tot ons leven hier op aarde; maar veel sterker nog, ze duren voor eeuwig! De vreze des Heren geeft ons een hoop die veel verder reikt dan het graf - een hoop die nooit beschaamd zal worden. Dat is wat Gods Woord belooft.

De belofte van leven en de vreze des Heren gaan altijd samen. Als we een overvloedig leven met veel voldoening willen leiden, moeten we de vreze des Heren ontwikkelen. Degenen die deze keuze nog niet hebben gemaakt, zouden dat hier en nu moeten besluiten.

Steeds opnieuw - in het bijzonder in de boeken Psalmen en Spreuken - wordt de vreze des Heren verbonden aan een lang leven en goede dagen. De vreze des Heren verlengt onze levensdagen. Aan de andere kant worden van hen die de Heer niet vrezen, de goddelozen, de dagen bekort (zie Spreuken 10:27). In Psalm 34 spreekt de Heilige Geest door de psalmist en zegt in wezen: "Wil je een lang en goed leven hebben en vele dagen zien? Ontwikkel dan de vreze des Heren".

Hier zien we feitelijk dezelfde boodschap: de vreze des Heren voorziet niet alleen in een lang leven, maar ook in een goede kwaliteit van leven; het is niet alleen een lang leven; het zijn goede dagen om het goede te genieten.

Gebed van de dag

Heer, overtuigd door Uw levende Woord wil ik iedere dag leven in de vreze de Heren, Uw heerlijke naam prijzend om Uw grootheid en Uw goedheid. Geef mij dat ik deze kostbare schat voortdurend zal blijven ontwikkelen, zodat mijn leven een loflied voor U zal zijn! Amen.

Boeken over de vreze des Heren

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over de vreze des Heren? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Heiligheid is geen optie vertelt over het prachtige geheim dat schuilt in een heilig, Godvrezend leven.
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!
  • Een proclamatiekaart die kan helpen om stil te staan bij de vreze des Heren en hier woorden aan te geven, is de kaart De vreze des Heren.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.