sluit
Shop Doneer

Blijf in de wijnstok, blijf in Hem!

Leestijd: 3 min.
Gisteren lazen we dat we ervoor kunnen kiezen onze leiding te ontvangen vanuit de Wet, of, in geloof, door de Geest,. Vandaag bekijken we twee schriftgedeelten om dit beter te begrijpen. Ten eerste: Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.(Rom. 8:14, SV) Het werkwoord 'geleid worden' staat in de voortdurende tegenwoordige tijd en kan dus beter vertaald worden met: Want zovelen als er voortdurend door de Heilige Geest geleid worden, zijn kinderen Gods. Het Griekse woord dat hier vertaald wordt met 'kinderen', huios, verwijst niet naar baby's, maar naar volwassen kinderen. Bij je wedergeboorte door de Heilige Geest werd je een geestelijke baby. Er is maar één manier om te groeien naar volwassenheid: geleid worden door de Heilige Geest. Uit het gebruik van de beperkende bepaling 'zovelen als...', leren we dat er geen andere manier is. De tweede tekst is Galaten 5:18: Als u echter (voortdurend) door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Begrijp je dat? Zojuist zagen we: de enige weg naar geestelijke volwassenheid is geleid te worden door de Geest. Nu zien we dat als je voortdurend geleid wordt door de Geest en daardoor volwassen wordt, je niet langer onder de wet bent. De wet en de Geest kunnen onmogelijk vermengd worden, als het gaat om je geestelijke groei tot volwassenheid. We worden dus gedwongen tot een enorm besluit - beangstigend bijna: Ik zal niet langer vertrouwen op een lijst met regels die me rechtvaardig moeten maken. Maar ik zal simpelweg vertrouwen dat de Heilige Geest me leidt. Maar hier komt het angstige element: Wat zal er gebeuren als ik ga stoppen op de regels te vertrouwem? Ga ik dan de verkeerde dingen doen? Ik verzeker je: de Heilige Geest zal je nooit leiden tot verkeerde dingen. Durf je Hem te vertrouwen? Hij is je veiligheid! Wist je dat het Orthodoxe Jodendom 613 wetten telt? De meeste orthodoxe Joden zullen (niet openlijk, maar als ze er persoonlijk naar gevraagd worden) toegeven dat ze zich aan hooguit 32 regels houden. Maar Gods weg naar rechtvaardigheid is geen worsteling, het is een weg van overgave. Aan Wie geef ik me over? Door de Heilige Geest geef ik me over aan Jezus die in mij is. Hij is mijn gerechtigheid, mijn wijsheid, mijn heiligheid, mijn verlossing. Ik herinner me Corrie ten Boom, die enorm werd bewonderd om haar persoonlijke levensheiliging. Op een dag vroeg iemand haar: ,,Wat doet u als u verleid wordt?'' Ze antwoordde: ,,Als de duivel aanklopt, dan laat ik Jezus de deur opendoen.'' Je behaalt geen succes door de duivel in eigen kracht tegemoet te treden, maar door Jezus aan het werk te laten en Hem de leiding te geven in iedere situatie. Het gaat niet om strijd, maar om overgave. Geen inspanning, maar eenheid met Hem. Jezus zei: Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. (Joh. 15:5). Draagt een wijnstok vrucht door zich aan regels te houden? Nee, je kunt een wijnrank een hele lijst met regels voorhouden voor het dragen van vrucht, maar ze zal zal er geen blik op werpen. Een wijnrank brengen vrucht voort omdat het leven van de wijnstok door de ranken stroomt. Uit dit eenvoudige beeld leren we: Jezus is de wijnstok en het sap dat van Hem uit naar de ranken stroomt, is de Heilige Geest. Als we ons laten scheiden van Jezus, komen we in de problemen. Maar zolang we in Hem blijven, is alles goed.


Dank U Jezus, dat U mij helpt om in U te blijven, zodat het sap van Uw Geest in mijn leven blijft stromen en ik daardoor niet bang hoef te zijn om van Uw weg te worden afgeleid. Heer Jezus, U bent mijn veiligheid! Amen.