Shop Doneer

Blijf vrijmoedig volharden in geloof

Leestijd: 1 min.
In Hebreeën 10:35-39 daagt de briefschrijver ons uit om vrijmoedig te blijven volharden, vervolgens geeft hij een ernstige waarschuwing:
Leg die onbeschroomdheid dus niet af (NBG: Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs...), u zult er ruim voor worden beloond. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. Immers: 'Nog een heel korte tijd, dan komt Hij die komen zal, Hij blijft niet lang meer weg (hier doelt de schrijver op de wederkomst van de Heer Jezus) en dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof,' maar ook: 'Wie terugdeinst ben ik niet langer welgezind.' Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven.
In deze waarschuwing zijn er slechts twee opties. We volharden, we blijven geloven, en behouden daarmee onze ziel, of we zijn nalatig (we 'deinzen terug') en gaan ten onder. Er zijn vandaag heel wat mensen, ook christenen, die - als het erop aankomt - terugdeinzen. Onder druk van dingen die hen afleiden (hun carrière, ambities, meningen van mensen,etc.) leggen ze hun onbeschroomdheid af, ze geven hun vrijmoedige geloof prijs.
De Hebreeënbrief werd geschreven aan christenen, dus iedereen die gelooft, behoort tot één van deze twee categorieën: hetzij blijven geloven tot volledige behoudenis, of terugdeinzen tot de ondergang...
Weet je, als je het leven tegemoet treedt op basis van deze radicale, heldere inschatting, dan zul je de juiste beslissingen nemen. Als je het leven en de dingen categoriseert en inschat op basis van geld, plezier, comfort, of de mening van de wereld, dan kom je bedrogen uit.
Leer mensen, dingen en situaties in te schatten op Gods manier - geloven of niet geloven - en de koers van je leven is zeker.

Heer, ik kies ervoor te volharden in geloof en mijn vrijmoedigheid niet prijs te geven. Dank U wel voor de bemoediging dat de volharding om Uw wil te doen maar voor 'een korte tijd' is. Wat een geweldige kracht ligt er in de zekerheid dat U terugkomt. Wilt U mij helpen om steeds te zien op Uw komst, zodat ik me niet laat afleiden door de tijdelijke dingen van deze wereld, maar mijn vreugde en volharding vind in de zekerheid van Uw wederkomst. Amen.