Shop Doneer

Blijven tot in eeuwigheid

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 6

Blijven tot in eeuwigheid
En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Johannes 2:17)
We leven in een instabiele, veranderlijke wereld. Niets van wat we zien is blijvend. De ambities, verlangens en obsessies van de mensen van deze wereld, die in beslag genomen worden door dit tijdsbestek en de dingen van het vlees, gaan allemaal voorbij. Er zijn in deze wereld krachten aan het werk– geestelijke en materiële krachten die veel sterker zijn dan wij - krachten waarover wij geen controle hebben. We zijn als een stofje dat wordt meegevoerd over het oppervlak van een rivier.
Is er een manier om vastheid te vinden? Is er een manier om zekerheid te vinden? Ja, die is er - een eenvoudige manier zelfs. Deze woorden bevatten het antwoord: ‘… maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid’. Als laatste redmiddel staat daar de wil van God. Als al het andere in elkaar zakt en wegvalt, instabiel wordt en onveilig, ons teleurstelt, en misschien zelfs misleidt, dan is er altijd één ding dat vast staat, en dat is de wil van God.
God heeft de leiding; Hij is soeverein. En als jij je verenigt met de wil van God, als jij jezelf tot doel stelt om in jouw leven de wil van God te doen, dan ben je net zo sterk, vast en stabiel als de wil van God. Omstandigheden kunnen veranderen, de wereld kan veranderen, maar de wil van God staat vast, houdt stand en is onoverwinnelijk.
En zo kun jij ook worden, als je het besluit neemt de wil van God te doen.
Heer, dank U wel dat U mij wilt leren om voortdurend, onder alle omstandigheden en in elke situatie, Uw wil te doen. Als ik even de weg niet weet, leidt U me dan op Uw weg, Heer; dan weet ik dat mijn leven veilig en zeker is. Amen.