Shop Doneer

Blokkades voor genezing opruimen

Leestijd: 2 min.

Vaak zijn er dingen in ons hart en ons leven die genezing blokkeren. De belangrijkste wil ik hier opsommen.

  1. Onwetendheid over Gods wil en Zijn Woord (zie Jesaja 5:13; Hosea 4:6)
  2. Ongeloof (zie Hebreeën 3:12-13)
  3. Onbeleden zonden (zie Spreuken 28:13)
  4. Afkeer van anderen en onvergevingsgezindheid
  5. (zie Markus 11:25-26)
  6. Occulte betrokkenheid (zie Exodus 23:24-26)
  7. Onbijbelse verbonden, zoals vrijmetselarij (zie Exodus 23:31-33)
  8. De gevolgen van een vloek (zie Deuteronomium 28:15-68)

Soms wordt ziekte veroorzaakt door of is het verbonden met de aanwezigheid van boze geesten. We zien hiervan een voorbeeld in het Evangelie van Lukas:

Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij ​legde​ ieder van hen de handen op en genas hen. Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de ​Christus, de ​Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat Hij de ​Christus​ was. (Lukas 4:40-41)

Als de bovennatuurlijke kracht van God begint te werken, kunnen boze geesten het niet langer uithouden, ze moeten eruit komen. Er zijn verschillende manieren waarop boze geesten zich met ziekte verbinden. Er zijn bijvoorbeeld geesten van zwakheid, geesten van kreupelheid, van dood en van pijn, om er vier te noemen. Jezus ontmoette op een dag een vrouw die voorovergebogen was en zich niet kon oprichten. In plaats van haar conditie te benaderen als een lichamelijke kwaal, zei Hij dat deze vrouw al achttien jaar 'gebonden was door een geest van zwakte'. Daarna bevrijdde Hij haar van die geest, en kon ze zich meteen weer oprichten (zie Lukas 13:11-13). Als kinderen van God gaan we vaak voorbij aan de geestelijke dimensie die verbonden kan zijn aan ziekte. Laten we groeien in onderscheiding en kennis over de geestelijke realiteit, om vanuit Gods kracht genezing te zien doorwerken in mensenlevens.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik verklaar dat als Gods bovennatuurlijke kracht begint te werken, alle blokkades voor genezing wegvallen. Omdat Jezus verwond werd zodat ik genezing kan ontvangen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.