Shop Doneer

Bolwerken in ons denken

Leestijd: 2 min.
Thema: Onze wapens en het strijdperk
Satan bouwt opzettelijk en systematisch bolwerken in het denken van de mens. Deze bolwerken en burchten staan de waarheid van het Evangelie en het Woord van God in de weg, en verhinderen mensen de boodschap van het evangelie te ontvangen. Over wat voor soort bolwerken wordt in de Bijbel gesproken? Ik heb twee woorden gevonden die naar mijn mening de bolwerken in het denken van mensen het best weergeven: vooroordeel en vooringenomenheid.
Er is een Engelstalig gezegde dat ongeveer als volgt vertaald kan worden: Vooroordeel is neerkijken op iets waar je niet boven staat... Met andere woorden, je oordeelt negatief over iets waar je niets vanaf weet. Mensen hebben de neiging om dingen die ze niet kennen, bij voorbaat af te keuren. Dit gaat des te meer op als een ander zich ook al negatief heeft uitgesproken. Met name religieuze mensen zijn over het algemeen sterk in dit soort groepsdynamiek. Bijna alles waar religieuze mensen nog nooit van gehoord hebben, benaderen ze met grote angst en achterdocht. Er is nog een gezegde dat in dit verband heel toepasselijk is, namelijk de uitspraak: ,,Breng me niet in verwarring door de feiten, want mijn mening staat vast!'' Dat is vooroordeel. Als iemands mening van tevoren al vaststaat, kan geen feit, argument, bewijs of waarheid daar meer iets aan veranderen. Alleen met geestelijke wapens kunnen dit soort bolwerken geslecht worden. Mensen worden voortgejaagd en overheerst door vooroordelen en vooringenomenheden, die vaak leiden tot hun eigen ondergang. Eén voorbeeld heeft werkelijk diepe indruk op mij gemaakt, misschien doordat ik van Britse afkomst ben.
In de Amerikaanse Revolutie (de koloniën tegen Groot Brittannië), bevochten de soldaten de Amerikaanse rebellen. Het Engelse idee van oorlog was dat je in vol ornaat, naar rang ingedeeld, op de maat van de trommels, de strijd in marcheerde. De Amerikaanse scherpschutters verstopten zich echter in de bomen en moerassen en schoten deze mensen neer zonder ooit gezien te worden. Naar de maatstaven van vandaag zou de Engelse tactiek militaire zelfmoord heten. Maar in die tijd konden de mensen zich niet voorstellen dat je op een andere manier zou kunnen oorlog voeren. Dit bolwerk van vooroordeel en vooronderstelling heeft letterlijk duizenden Engelse soldaten de dood ingejaagd. Dit is slechts één voorbeeld van bevooroordeeld denken van mensen, en hoe dat hun eigen ondergang kan zijn.
Er zijn vele andere voorbeelden van vooroordelen die het denken van mensen in hun greep kunnen houden, en daarbij denk ik aan religieuze sekten, politieke ideologieën, rassenvooroordelen, etc. Allerlei soorten vooroordelen worden zelfs geregeld aangetroffen onder belijdende christenen.

Heer, ik besef dat ik zonder de bescherming van Uw waarheid, ook ten prooi kan vallen aan allerlei vooringenomenheid en vooroordeel. Maar Heer Jezus, U bent in de wereld gekomen en zelfs in mijn leven gekomen, vol van genade en waarheid (zie Johannes 1:14). Maak mijn denken vol van die twee Goddelijke eigenschappen, genade en waarheid, om zo geestelijk beschermd te zijn tegen elke leugen van de vijand. Amen!