Shop Doneer

Bouwen met uitmuntendheid

Leestijd: 3 min.
Weekthema:
Maar één fundament... Geloof!
Gisteren deelde ik hoe de Heer mij in mijn diensttijd leerde over het enorme belang van het Bijbelse begrip 'uitmuntendheid', voor ons getuigenis als christen. Het is jammer en pijnlijk, maar veel christenen begrijpen niet echt wat het Bijbelse begrip uitmuntendheid betekent.
In een andere fase van mijn leven was ik directeur van een opleidingsinstituut voor Afrikaanse leraren in Kenia. Voor mij persoonlijk was mijn hoofddoel hen voor de Heer te winnen, en ik dank God dat de meeste jaren iedere student die slaagde, de Here Jezus heeft aangenomen en gedoopt werd met de Heilige Geest. Maar in een bepaald jaar verwierven we ook erkenning op een ander gebied, dat veel te maken heeft met ons onderwerp. We vestigden een record binnen het hele onderwijssysteem van Kenia, omdat elk van onze studenten slaagde voor ieder vak.
Lange tijd heb ik de brief bewaard die ik ontving van de vertegenwoordiger van het Ministerie van onderwijs. Daarin bedankte hij me voor deze unieke prestatie en feliciteerde hij ons ermee. Omdat wij Pinksterchristenen waren, geloofde niemand dat we tot iets dergelijks in staat waren. Qua uitmuntendheid verwachtte men waarschijnlijk dat we ergens onderaan zouden bungelen, maar wij vonden dat zoiets een blaam - een negatief getuigenis - voor de Heer zou zijn.
De eerste bouwsteen op ons fundament behoort dus 'uitmuntendheid' te zijn. Denk hier een ogenblik over na in verband met je eigen bezigheden. Wat is je beroep? Ben je leraar? Dan hoor je een uitstekende leraar te zijn. Mijn studenten namen de Heer aan en werden gered, maar al gauw werd hun houding: "Nu we christen zijn, verwacht u vast niet meer zoveel van ons en kunnen we de lat zeker wel iets lager leggen..?" Ik zei tegen hen: "Jullie zitten er helemaal naast. Nu je gered bent, verwacht ik juist nog veel meer van je!" Als je leraar kon zijn zonder dat je christen was en toen je Jezus nog niet kende, dan moet je nu - nu je kunt bidden en God om hulp en wijsheid kunt vragen - juist een nog veel betereleraar zijn! Ben je verpleegkundige? Dan behoor je nu een uitstekendeverpleegkundige te zijn. Ben je buschauffeur? Dan moet je een nu uitmuntende buschauffeur zijn... Ben je vakkenvuller in een supermarkt? Dan moet je een uitzonderlijk goed vakkenvuller zijn!
Streven naar uitmuntendheid is de eerste stap op de weg omhoog, maar ik denk dat die stap uit de gedachten van veel mensen is verdwenen. Laten we nog eens lezen wat Petrus zegt in vers 5: En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd (of uitmuntendheid) toe te voegen...
Zonder geloof zou je in veel gevallen geen uitmuntendheid kunnen bereiken. Geloof opent de weg naar uitmuntendheid. In zijn brief wijst Jakobus de gelovigen erop dat het niet veel nut heeft om alleen maar te zeggen dat je een gelovige bent - je moet het door je manier van leven laten zien.
Maar dan zegt iemand: 'De een gelooft, de ander doet'. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. (Jakobus 2:18 NBV)
Jakobus zegt met andere woorden: "Ik zal je laten zien wat ik geloof door wat ik doe". Deze tekst spreekt me erg aan, jou ook? Moeten we dat niet allemaal kunnen zeggen? ,,Ik zal je laten zien wat ik geloof door de manier waarop ik leef. Kijk naar mijn leven en je zult zien wat het geloof kan doen".
Dit is een hele uitdaging, en misschien heb je niet het gevoel dat je dit momenteel kunt zeggen of waarmaken? Waarom zou je dan deze gelegenheid niet aangrijpen om Gods hulp hiervoor te vragen?

Lieve Heer, U weet precies waar ik op dit moment sta wat betreft het punt uitmuntendheid. Heer, ik heb Uw hulp nodig! Stel me alstublieft in staat, door Uw genade en kracht, de bouwsteen van uitmuntendheid te nemen als fundamentele bouwsteen voor mijn leven, in mijn werk, in de omgang met mijn familie, en in alle aspecten van mijn leven. Ik vraag U mij te helpen om daar te komen. In Jezus' Naam. Amen.