Shop Doneer

Bouwen op blijvende dingen

Leestijd: 2 min.

We hebben gezien dat we, om echte en blijvende veiligheid te kunnen vinden, allereerst moeten beseffen hoe beperkt iedere andere vorm van veiligheid is. Geen enkele veiligheid die de mens kan bereiken door zijn eigen kennis of inspanning, is blijvend. Die veiligheid komt namelijk overeen met de aard van de mens en is dus net als gras. Het komt op, het leeft, is fris en groen en het bloeit zelfs... maar het is heel tijdelijk. Net als het op zijn mooist is, begint het te verdorren. God gebruikt dit beeld uit de natuur als een voorbeeld voor ons, zodat we ons hart afwenden van het tijdelijke en het richten op het blijvende. Dat brengt ons bij God en Zijn Woord. Daar horen we de wijsheid van God spreken en wordt ons een ander soort veiligheid aangeboden - totale en blijvende veiligheid. Geconfronteerd met deze tegenstelling, moeten we dus allemaal een keuze maken. We moeten besluiten of we willen bouwen op het tijdelijke of op het blijvende. Jezus geeft hiervan een levendig voorbeeld in de gelijkenis over twee mannen die een huis bouwen. De ene man bouwt zijn levenshuis op zand - op het tijdelijke. De andere man bouwt op een rots - het blijvende.

We lezen deze gelijkenis in Mattheüs 7:24-27:

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.

Deze gelijkenis laat geen enkele ruimte voor compromis. Ieder van ons moet besluiten waar we ons leven op willen bouwen. Beperken we onszelf tot de dingen die we kunnen bereiken door onze eigen inspanning en zoeken we binnen die grenzen naar veiligheid? Als we dat doen, dan zijn we als de man die zijn huis bouwde op het zand, zonder een degelijk fundament. Een zekere periode kan het goed gaan, maar als er beproevingen, moeilijkheden en problemen komen, dan stort ons levenshuis in. Op zeker moment gaat iedereen door de beproeving van problemen. Niemand ontkomt daaraan, en daarom is het zo belangrijk te bouwen op een fundament dat deze tijden van beproeving kan doorstaan. Jezus leert ons in deze gelijkenis dat Gods Woord dit fundament is. Door naar Zijn Woord te luisteren en het te doen, krijgen we rotsvaste zekerheid in ons leven, wetend dat dit fundament bestand is tegen alle druk van het leven. Het Woord van God ontvouwt voor ons een gebied dat niet verdort, nooit afvalt of sterft, maar dat net zo eeuwig en blijvend is als God zelf. Gods Woord wijst ons de weg door het drijfzand van de tijd, naar de eeuwige rots waarop we met absoluut vertrouwen kunnen bouwen. Dat is de enige weg naar echte veiligheid.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor Uw Woord. Ik wil niet alleen luisteren naar wat U leert, maar het ook doen. Want als alles lijkt te wankelen en de storm op mijn levenshuis inbeukt, zal ik toch veilig zijn. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

INDONESIË

Bid dat veel mensen het enorme aantal gratis Bahasa Indonesia hulpbronnen op de DPM-Indonesië website gaan aanschaffen. (https://www.derekprinceindonesia.org)