Shop Doneer

Bovennatuurlijke kracht in Jezus' bloed

Leestijd: 3 min.

In Johannes 6:54-56 zegt Jezus:

Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.

Dit idee stond sommige van Jezus' discipelen zo tegen dat ze Hem niet langer wilden volgen. Nog steeds stuit deze uitspraak van Jezus veel mensen tegen de borst. Bloed heeft immers altijd iets weerzinwekkends. Als ik aan bloed denk, begint mijn maag te draaien. Toen ik nog klein was, kon ik nooit naar bloed kijken zonder te moeten overgeven. Het duurde jaren voordat ik over die walging heen was. Iets in ons houdt niet van de gedachte aan of het zien van bloed...

Toch zijn er dingen die, hoewel ze weerstand oproepen, noodzakelijk zijn. Het kruis is aanstootgevend, maar zonder het kruis is er geen verlossing, geen hoop. Onze hoop is volledig afhankelijk van de verdiensten van het bloed van Jezus.

Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. (Johannes 6:53)

Waarom? We hebben het eerder gelezen in Leviticus 17:11: het LEVEN is in het bloed! Om leven te ontvangen, moeten we ons voeden met Jezus. We moeten gebruiken wat er in zijn bloed zit. De enige persoon in het heelal die leven heeft in zichzelf, is God. Niemand van ons heeft leven in zichzelf, omdat geen van ons de bron van het leven in zichzelf heeft. Als het gaat om leven, dan is iedereen afhankelijk van een andere bron. In feite is dat precies waar het om gaat bij het woord nefesh. Het woord beschrijft niet 'leven dat uit zichzelf ontstaat', maar leven dat afhankelijk is. Adam werd tot een levende ziel gemaakt. Zijn leven was afhankelijk van de adem van God die in hem werd geblazen. Zoals 1 Korinthiërs 15:45 zegt:

De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.

God gaf Jezus leven in Zichzelf. Jezus geeft leven!

Aan het begin van dit thema citeerden we Jezus' woorden uit Johannes 10:10:

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Elk van ons is om leven te ontvangen afhankelijk van God, en het enige kanaal van eeuwig leven dat God heeft gegeven is het bloed van Jezus. Hoe meer je hierover leert en nadenkt en het bloed van Jezus in je leven eert en toepast, hoe rijker en overvloediger je leven zal zijn.

Gebed van de dag

Lieve Heer Jezus, dank U wel voor het wonder dat U, als laatste Adam, Zich ook aan mij heeft geopenbaard als een levendmakende Geest. Heer, ik ben volledig van U afhankelijk om leven en overvloed te ontvangen - dank U voor de enorme kracht van Uw bloed Heer, dat in alles voorziet wat ik ooit nodig heb. Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.