Shop Doneer

Broederliefde: alles bedekt zij, hoopt zij, verdraagt zij

Leestijd: 3 min.

We hebben nu gekeken naar de eerste vijf fasen van geestelijke groei, op basis van 2 Petrus 1:5-7: geloof > deugd > kennis > zelfdiscipline > volharding. In de drie laatste fasen van de ontwikkeling wordt de schoonheid van het christelijke karakter zichtbaar. Godsvrucht is het kenmerk van iemand die in elk opzicht leeft vanuit God – hij is een vat voor de aanwezigheid van God. Waar deze persoon is, wordt de atmosfeer vervuld met een unieke, doordringende geur. Waarschijnlijk is deze persoon niet eens aan het preken en ook niet bezig met welke godsdienstige activiteit dan ook. Toch worden mensen in zijn omgeving zich plotseling bewust van geestelijke zaken.

De Engelse evangelist uit de 19de eeuw, Smith Wigglesworth, maakte een voorval mee dat kenmerkend is voor de invloed van een ‘godvruchtig’ mens in een niet-religieuze omgeving. Na een tijd van gebed was hij in de trein gestapt. Zonder dat hij ook maar iets had gezegd, riep een man die tegenover hem zat - een volslagen vreemde - plotseling uit: “Uw aanwezigheid overtuigt me van mijn zonden!’’ En Smith kon deze man direct tot de Heer leiden.

De laatste twee fasen van de ontwikkeling laten twee verschillende soorten liefde zien. De eerste, broederliefde, beschrijft hoe de houding van een christen hoort te zijn ten opzichte van ieder die dicht bij hem staat, zoals bijvoorbeeld zijn gezinsleden, maar ook zijn medegelovigen, zijn ‘broeders en zusters’ in de Heer.

Toen ik deze zeven fasen voor het eerst bestudeerde, verbaasde het me dat broederliefde - de liefde die christenen onderling zouden moeten hebben - de op één na laatste in de reeks was. Vervolgens zag ik in dat de Bijbel ook hierin heel realistisch is. De Bijbel schetst geen sentimenteel, religieus beeld van de manier waarop we als christenen met elkaar zouden moeten omgaan, maar juist een heel realistisch beeld.

De realiteit is dat de meeste mensen vaak grote moeite hebben om liefdevol en vergevend om te gaan met de mensen die het dichtst bij hen staan. In het boekje 'Gods antwoord voor afwijzing' schetst Derek Prince dat dit komt, doordat je dichtstbijzijnde naasten - je vrouw, je kinderen, goede vrienden, geestelijke broers en zussen uit de gemeente, dagelijkse collega's, enz. - meestal ook de mensen zijn die je het meeste pijn doen... Dat zijn dus ook de relaties waarin onze liefde het meest op de proef wordt gesteld.

Vandaar dat in onze geestelijke groei deze karaktereigenschap direct komt na de 'godsvrucht'. Je kunt het zien als een soort 'toets' voor de vraag of je echte 'godsvrucht' in je leven hebt; de vraag of je echt al op God bent gaan lijken... Heb ik de mensen die het dichtst bij me staan en me misschien wel het meeste pijn doen, werkelijk lief met Gods vergevende, alles bedekkende liefde?

Gebed van de dag

Heer, Uw bovennatuurlijke, Goddelijke liefde is uitgestort in mijn hart door Uw Heilige Geest (Romeinen 5:5). Help mij om daarvan voortdurend doordrongen te zijn en in lijn met Paulus' woorden uit 1 Korinthiërs 13 'alles te hopen, alles te bedekken en alles te verdragen'! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.