Shop Doneer

Broederliefde: alles bedekt zij, hoopt zij, verdraagt zij...

Leestijd: 3 min.

We hebben nu gekeken naar de eerste vijf fasen van geestelijke groei, op basis van 2 Petrus 1:5-7: geloof > deugd > kennis > zelfdiscipline > volharding. In de drie laatste fasen van de ontwikkeling wordt de schoonheid van het christelijke karakter zichtbaar. Godsvrucht is het kenmerk van iemand die in elk opzicht leeft vanuit God – hij is een vat voor de aanwezigheid van God. Waar deze persoon is, wordt de atmosfeer vervuld met een unieke, doordringende geur. Waarschijnlijk is deze persoon niet eens aan het preken en ook niet bezig met welke godsdienstige activiteit dan ook. Toch worden mensen in zijn omgeving zich plotseling bewust van geestelijke zaken.

De 19e eeuwse Engelse evangelist Smith Wigglesworth maakte een voorval mee dat kenmerkend is voor de invloed van een ‘godvruchtig’ mens in een niet-religieuze omgeving. Na een tijd van gebed was hij in de trein gestapt. Zonder dat hij ook maar iets had gezegd, riep een man die tegenover hem zat - een volslagen vreemde - plotseling uit: ,,Uw aanwezigheid overtuigt me van mijn zonden!’’ En Smith kon deze man direct tot de Heer leiden.

De laatste twee fasen van de ontwikkeling laten twee verschillende soorten liefde zien. De eerste, broederliefde , beschrijft hoe de houding van een christen hoort te zijn ten opzichte van ieder die dicht bij hem staat, zoals bijvoorbeeld zijn gezinsleden, maar ook zijn medegelovigen, zijn ‘broeders en zusters’ in de Heer.

Toen ik deze zeven fasen voor het eerst bestudeerde, verbaasde het me dat broederliefde - de liefde die christenen onderling zouden moeten hebben - de op één na laatste in de reeks was. Vervolgens zag ik in dat de Bijbel ook hierin heel realistisch is. De Bijbel schetst geen sentimenteel, religieus beeld van de manier waarop we als christenen met elkaar zouden moeten omgaan, maar juist een heel realistisch beeld.

De realiteit is dat de meeste mensen vaak grote moeite hebben om liefdevol en vergevend om te gaan met de mensen die het dichtst bij hen staan. In het boekje 'Gods antwoord voor afwijzing' schetst Derek Prince dat dit komt, doordat je dichtstbijzijnde naasten - je vrouw, je kinderen, goede vrienden, geestelijke broers en zussen uit de gemeente, dagelijkse collega's, enz. - meestal ook de mensen zijn die je het meeste pijn doen... Dat zijn dus ook de relaties waarin onze liefde het meest op de proef wordt gesteld.

Vandaar dat in onze geestelijke groei deze karaktereigenschap komt direct na de 'godsvrucht'. Je kunt het zien als een soort 'toets' voor de vraag of je echte 'godsvrucht' in je leven hebt; de vraag of je echt al op God bent gaan lijken... Heb ik de mensen die het dichtst bij me staan en me misschien wel het meeste pijn doen, werkelijk lief met Gods vergevende, alles bedekkende liefde?

Gebed van de dag

Heer, Uw bovennatuurlijke, Goddelijke liefde is uitgestort in mijn hart door Uw Heilige Geest (Romeinen 5:5). Help mij om daarvan voortdurend doordrongen te zijn en in lijn met Paulus' woorden uit 1 Korinthiërs 13 'alles te hopen, alles te bedekken en alles te verdragen'! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

FRANKRIJK

  • Er komt een nieuwe website met verschillende nieuwe rubrieken. Bid dat dit extra project vlot loopt; bid om Gods zalving voor de betrokkenen.
  • Blijf bidden voor Caroline, die een geweldig werk doet op social media. Bid dat haar werk tot resultaat heeft dat nog veel meer mensen hun voordeel doen met Dereks onderwijs, en dat ze actief worden in dit werk!
  • Bid om een wijze en veilige verspreiding van al de boeken die veilig in Afrika zijn aangekomen. Bid dat dit materiaal Gods volk zal helpen hun verantwoordelijkheid om zout en licht te zijn, op te pakken.