Shop Doneer

Buitengewone wonderen...

Leestijd: 2 min.
Thema: Onze aanvalswapens: verkondiging
Gisteren lazen we in Jesaja 55:11 dat Gods Woord nooit leeg zal terugkeren, maar altijd een uitwerking zal hebben die God heeft bedoeld en die Hem behaagt. Als een hamer zal het elke rots verpulveren die Gods doeleinden in de weg staat. Zijn Woord is als een scherp zwaard dat tot in de diepste plekken van de menselijke persoonlijkheid doordringt, en dat de geheimen van het mensenhart en zijn motivaties en gedachten blootlegt.
In Handelingen 19:8-10 zien we een mooi voorbeeld van de kracht van Gods gepredikte Woord, tijdens Paulus' bediening in Efeze:
En hij (Paulus) ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig; drie maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven, en tegenover de menigte kwaadspraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg, en hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus. En dit gebeurde twee jaar lang, zodat allen die in Asia woonden, het Woord van de Heere Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken.
Uit deze tekst komen voor mij drie woorden of begrippen naar voren die het karakter van Paulus’ verkondiging weergeven: overtuigen, dagelijks of voortdurend, en ‘zodat allen het hoorden…’ oftewel: wijdverbreid. Twee jaar lang onderwees hij dagelijks het Woord van God, in de hele provincie Asia. We realiseren ons vaak onvoldoende dat Paulus meer dan twee jaar in de stad Efeze verbleef, en daar dus elke dag het Woord van God predikte. Het gevolg is vergelijkbaar met een steen die in het water wordt gegooid en waarvan de rimpels steeds verder golven, in alle richtingen, tot aan de oever. Het eerste resultaat hiervan was een bovennatuurlijk getuigenis. In de Bijbel staat dat God Zijn Woord zal bevestigen. Hij bevestigt geen menselijke theorieën of filosofie, en ook geen denominatie. Hij zal daarentegen altijd Zijn Woord bevestigen. Dat deed Hij voor Paulus. In Handelingen 19:11 staat:
En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus…
Ik houd van die woorden ‘buitengewone krachten’. Weet je wat dat betekent? Dat sommige 'krachten' (wonderen) blijkbaar gewoon waren… maar de wonderen die in Efeze gebeurden, waren ‘buitengewoon’… Ik heb mezelf vaak afgevraagd: In hoeveel kerken hebben we tegenwoordig nog ‘gewone’ wonderen - laat staan buitengewone? De buitengewone wonderen van Paulus worden vervolgens beschreven in Handelingen 19:12:
…zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen.
Uit persoonlijke ervaring kan ik getuigen dat ik ook in mijn tijd dergelijke wonderen heb zien gebeuren. Dit getuigenis is dus niet achterhaald. Het is ook voor vandaag en de sleutel ervoor is de prediking van het Woord van God.

Heer, maak in mij het verlangen wakker naar de bovennatuurlijke bevestiging van Uw Woord dat gepredikt wordt… door buitengewone wonderen en tekenen. Help ons als Uw kinderen, om Uw Woord te verkondigen met kracht, zodat Uw naam verheerlijkt wordt en Uw Koninkrijk zichtbaar! Amen!