Shop Doneer

Christus in mij!

Leestijd: 3 min.

Op onze reis door de tabernakel zijn we aangeland in het Allerheiligste. Gisteren zagen we dat het oude verbond van de wet werd opzijgezet, omdat Israël het al verbrak, nog voordat het ooit werd vervuld. We lazen in Hebreeën 8:8-9 over het nieuwe verbond dat de Heer met het huis van Israël sluiten zal (en waar wij, als Kerk, in de Heer Jezus bij mogen horen omdat we geënt zijn op het huis van Israël). Vers 10 vervolgt dan:

Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer: Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. (vers 10)

Dit is de voorwaarde om bij Gods volk te horen: dat je Gods wet hebt, niet op twee stenen tafels hangend aan de muur, maar geschreven in je hart. Dat is wat je tot Gods volk maakt. Paulus schreef:

En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet – hoewel ik voor God niet zonder de wet ben, maar voor Christus onder de wet – om hen te winnen die zonder de wet zijn. (1 Korinthiërs 9:20-21)

Wat hier staat is niet helemaal juist vertaald. Wat Paulus eigenlijk zei was: ,,Ik ben in de wet van Christus omdat Christus de wet voor mij houdt. Als Christus regeert in mijn hart, dan regeert Gods wet in mijn hart. Maar ik ben het niet die de wet houdt, het is Christus die Zijn wet in mijn hart bewerkt. Ik ben volledig afhankelijk van Christus. Christus in mij, de hoop op de heerlijkheid (zie Kolossenzen 1:27).

Het is essentieel en fundamenteel voor al Gods kinderen, om te beseffen dat onze heerlijkheid niet afhangt van het houden van de wet. Die hangt ervan af of we Christus – die de wet voor ons vervulde - in ons hart hebben wonen… Hij is onze hoop op heerlijkheid. Door Zijn kracht zal de door Hem vervulde wet zichtbaar worden in ons leven, maar onze eeuwige redding, onze heerlijkheid, hangt er niet van af.

Laten we Paulus’ voorbeeld navolgen, en als een Jood worden voor de Joden, om Joden te winnen; voor hen die onder de wet zijn als onder de wet (om hen te winnen); en voor hen die zonder de wet zijn, als zonder de wet (hoewel Paulus daarbij opmerkt dat we voor God niet zonder de wet zijn, maar ‘voor Christus onder de wet’… (en Hij levend in ons!). Het is geen juk, maar juist een zegen, om volledig afhankelijk te zijn van Christus, die onze hoop op heerlijkheid is die in ons woont. Hij gaat elke dag, overal, met ons mee!

Gebed van de dag

Heer Jezus Christus, mijn Redder, wat is het heerlijk dat ik in Jezus deel mag zijn van Uw verbondsvolk, omdat ik Gods wet heb. Die is in mijn hart geschreven, doordat U in mij woont, Heer Jezus. Ik verlang ernaar om net als Paulus allen te winnen – zowel hen die onder de wet zijn als hen die zonder wet zijn, om Christus, de hoop op heerlijkheid, bekend te maken! Amen!

Gebed voor DPM wereldwijd

THAILAND

  • Bid om Gods bescherming en wijsheid voor de coördinatoren Alex en Jan, die de nieuwe DPM-vertaalprojecten in Thailand overzien.
  • Bid om een geslaagde druk van de nieuwe vertaling van Fundament van geloof door bijbelstudie.