Shop Doneer

Christus is ons leven

Leestijd: 2 min.
Thema:
De lijdenstijd van Jezus

In 1 Petrus 1:3 staat: Geprezen zij de God en de Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden...
Als we door geloof met Jezus vereenzelvigd worden in Zijn dood, begrafenis en opstanding, dan stappen we samen met Hem over van een oude orde - de oude schepping - in een heel nieuwe orde - een nieuwe schepping. Door de kracht van God zijn we dan overgezet in een nieuwe generatie, een nieuw ras, waarvan Jezus Christus het hoofd is.
Dit was het doel van Jezus' dood en opstanding. Als we eenmaal op die manier wedergeboren zijn, dan is vanaf dat moment Jezus onze innerlijke bron van eeuwig leven. We hebben dan een heel nieuwe levensbron die zijn oorsprong vindt in Christus en in de hemel. De apostel Paulus schrijft hierover:
Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Kolossenzen 3:1-4)
Onze erfenis is om in de hemelse gewesten, op de troon te zitten met Jezus. Dat is waarom we onze blik en ons denken moeten richten op de dingen die boven zijn. De koers van ons leven wordt namelijk bepaald door datgene waar we in ons denken mee bezig zijn, de dingen waarop onze gedachten gericht zijn.
Kijk eens naar dit prachtige zinnetje met ongekende, weergaloze betekenis: Christus, die ons leven is... Dat leven is echt onuitputtelijk. Niets kan dat leven overtreffen. Niets kan het overwinnen of roven. Het is onverslaanbaar, onvernietigbaar. Het is eeuwigdurend.
In 2 Korinthe 4:16 past Paulus dit toe op zijn eigen ervaring, en het is ook van toepassing op ons leven: Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.
Deze prachtige, bemoedigende Bijbeltekst zegt ons dat we de moed niet hoeven te verliezen. Sommige dingen lijken misschien moeilijk, of lijken ons zelfs tegen te werken, maar we zijn verbonden met Jezus. Door geloof, hebben we door de Heilige Geest een innerlijke bron van leven in ons, en worden we voortdurend vernieuwd door het leven dat in ons is.

Dank U wel, Heer Jezus, dat ik in U en door U, ben overgestapt in een heel nieuwe orde! Dank U voor de rijkdom van leven, waar ik door Uw offer deel aan heb gekregen, simpelweg omdat U mijn leven bent! Maakt U mij tot een persoonlijke getuige van die waarheid, zodat door mijn getuigenis - in woord en daad - Uw leven blijft stromen naar vele anderen! Amen.