sluit
Shop Doneer

Compleet in Christus

Leestijd: 2 min.

Ooit was ik universitair docent klassieke en moderne filosofie, dus een beroepsfilosoof. Als zodanig zocht ik hier en daar en overal naar antwoorden op de problemen van het leven. Ik zocht het ook in het christendom zoals dat aan mij in mijn jonge jaren werd gepresenteerd vanuit de kerkelijke traditie waarin ik opgroeide, maar concludeerde dat dit niet het antwoord was. Toen richtte ik me op de Griekse filosofie, vervolgens op yoga, en op een hele reeks andere bizarre dwaalwegen. Totdat ik op een nacht in 1941, in een legerbarak, toen iedereen al sliep, een persoonlijke ontmoeting had met de Heer Jezus Christus. In die gebeurtenis ontdekte ik dat ik het Antwoord zelf had ontmoet. Een tijdje later las ik iets wat Paulus schreef over Jezus Christus:

in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. (Kolossenzen 2:3)

Ik realiseerde me: waarom zou ik nog rondgraaien in de afvalbakken van menselijke wijsheid, terwijl al de schatten verborgen zijn in Christus? Ik kwam tot de conclusie dat de Bijbel het boek is met alle antwoorden, en ik was vastbesloten uit te vinden wat God in Jezus Christus daarin had verborgen.

Soms ben ik afgedwaald, afgeleid of omgeleid. Maar Jezus is de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste (Openbaring 22:13), en de Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebreeën 12:2). Wij zijn compleet en volmaakt in Hem. Als je ooit begint antwoorden te zoeken buiten Jezus om, zul je allerlei interessante theorieën en stimulerende presentaties tegenkomen, maar je zult jezelf voeden met rommel, terwijl je zou kunnen leven van het brood van de Vader.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor Uw werk in mij. Ik erken: Jezus is het antwoord – de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste, de Leidsman en Voleinder van mijn geloof. Ik ben compleet in Hem, want Hij heeft mij compleet gemaakt in Christus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.