Shop Doneer

Compleet in Christus

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik ben volmaakt in Christus
Ooit was ik universitair docent klassieke en moderne filosofie, dus een beroepsfilosoof. Als zodanig zocht ik hier en daar en overal naar antwoorden op de problemen van het leven. Ik zocht het ook in het christendom zoals dat aan mij in mijn jonge jaren werd gepresenteerd vanuit de kerkelijke traditie waarin ik opgroeide, maar concludeerde dat dit niet het antwoord was. Toen richtte ik me op de Griekse filosofie, vervolgens op yoga, en op een hele reeks andere bizarre dwaalwegen. Totdat ik op een nacht in 1941, in een legerbarak, toen iedereen al sliep, een persoonlijke ontmoeting had met de Heer Jezus Christus. In die gebeurtenis ontdekte ik dat ik het Antwoord zelf had ontmoet. Een tijdje later las ik iets wat Paulus schreef over Jezus Christus:
In Hem zijn al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen.(Kolossenzen 2:3)
Ik realiseerde me: waarom zou ik nog rondgraaien in de afvalbakken van menselijke wijsheid, terwijl al de schatten verborgen zijn in Christus? Ik nam toen het besluit dat de Bijbel het boek is met alle antwoorden, en ik was vastbesloten in te vinden wat God in Jezus Christus daarin had verborgen.
Soms ben ik afgedwaald, afgeleid of omgeleid. Maar Jezus is de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste (Openbaring 22:13), en de Auteur en Voleinder van ons geloof (Hebreeën 12:2, NASB). Wij zijn compleet en volmaakt in Hem. Als je ooit begint antwoorden te zoeken buiten Jezus om, zul je allerlei interessante theorieën en stimulerende presentaties tegenkomen, maar je zult jezelf voeden met rommel, terwijl je zou kunnen leven van het brood van de Vader.

Dank U Heer voor uw werk in mij. Ik proclameer: Jezus is het antwoord - de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste, de auteur en voleinder van mijn geloof. Ik ben compleet in Hem, want Hij heeft mij compleet gemaakt in Christus. Amen.