Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Daarom buig ik mijn knieën

Leestijd: 3 min.

Vandaag kijken we naar een volgende lichaamshouding waarmee we God aanbidden. Toen koning Salomo de tempel aan God opdroeg, strekte hij zijn handen naar de Heer uit, maar hij nam ook een volgende houding van aanbidding aan:

Toen wendde Salomo zich naar het altaar van de Heer, ten aanschouwen van de verzamelde Israëlieten, en hief zijn handen. Hij had een bronzen podium laten maken van vijf el lang, vijf el breed en drie el hoog, en dat midden in de voorhof laten neerzetten. Daarop had hij plaatsgenomen, en nu knielde hij neer, ten aanschouwen van de hele gemeenschap van Israël, hief zijn handen ten hemel en zei: 'Heer, God van Israël, er is geen god zoals U, noch in de hemel, noch op de aarde. U houdt U aan het verbond en blijft trouw aan uw dienaren die U met heel hun hart toegewijd zijn. (2 Kronieken 6:12-14, NBV)

In het boek Daniël lezen we het verhaal van het bevel van koning Nebukadnezar, dat iedereen die iemand anders aanbad, of tot iemand anders bad dan tot hem, in de leeuwenkuil gegooid zou worden. Dit was Daniëls reactie op dat geschreven bevel:

Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees Hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was (Daniël 6:11, NBV). Daniël had een regelmatig gebedsleven. En iedere keer dat hij bad, knielde hij bij het open raam dat naar Jeruzalem was gericht. (Joden bidden tot op de dag van vandaag met hun gezicht naar Jeruzalem, waar op aarde ze zich ook maar bevinden.) Zowel Salomo als Daniël knielden neer in gebed.

In Efeziërs 3:14 zegt Paulus: Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Als Paulus bad en aanbad, dan boog hij normaal gesproken zijn knieën. Je knieën buigen is een handeling van volledige onderwerping. Dat is heel belangrijk. Ik ben veel christenen tegengekomen die zich niet volledig hebben onderworpen aan God. Ze onderwerpen zich als God precies doet wat zij willen, maar als God het anders doet, dan beginnen ze te klagen, te discussiëren en raken ze gefrustreerd.

Een van de sleutelwoorden die we vandaag moeten leren is 'soeverein'. Dat woord horen we tegenwoordig niet meer zo vaak, maar het is een statement over wie God is. Het woord 'soeverein' zou ik als volgt willen definiëren: God doet wat Hij wil, wanneer Hij het wil, op de manier die Hij wil, en Hij vraagt niemand om toestemming. Hoe eerder je dit begrijpt en je knieën daarvoor buigt, hoe eerder je een overwinnend leven als christen zult kunnen leiden. God doet dingen in ons leven waarvan wij denken dat Hij ze niet zou moeten doen. Velen van ons beklagen ons hierover bij Hem. Wees echter erg voorzichtig met klagen tegen God.

Het buigen van je knieën is een daad van aanbidding. De Bijbel zegt dat er in de toekomst een moment komt dat iedereen dit zal doen. Wees dus verstandig en blijf de massa voor... Begin en er nu vast mee! In Jesaja 45:23 zegt God: Ik heb bij mijzelf gezworen: Uit mijn mond komt gerechtigheid voort, een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij Mij zweren. (NBV)

Ieder levend wezen in het universum dat knieën heeft, zal deze buigen voor God en Zijn volledige soevereiniteit erkennen. In Filippenzen 2:9-10 bevestigt Paulus zelfs dat voor Jezus alles en iedereen in het hele universum zal buigen; elk levend wezen in de hemel, op de aarde, en zelfs onder de aarde! Elke knie zal zich buigen!

Gebed van de dag

Almachtige God en Vader, ook ik buig mijn knieën voor U, naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd is. Ik verootmoedig mij en aanbid U Heer! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

KROATIË

Er is hier een toenemende verwarring ontstaan over fundamentele bijbelse doctrines, waardoor veel gelovigen de genade van God niet kunnen pakken. Bid dat de voorgangers in Kroatië zich bewust zullen worden van Dereks Fundamentenserie en hem gaan gebruiken om de gelovigen in hun kerken te helpen een goed bijbels fundament te krijgen.