sluit
Shop Doneer

Dagelijks brood en water

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we hoe het volk Israël eerst geleid werd door het water van de Rode Zee (beeld van de doop) en vervolgens kwam Gods heerlijkheid zelf bij hen verblijven door de doop in de wolk (beeld van de doop met de Geest). Dag aan dag werd het volk geleid door dezelfde wolk die over hen was gekomen aan de oever van de Rode Zee. Overdag bood deze wolk bescherming tegen de hitte van de zon, en 's nachts voorzag de wolk het volk van licht in het donker. Ook hield deze wolk de vijand op afstand. Wat een prachtig beeld van de Heilige Geest, die zowel onze gids is als onze trooster, en ook onze beschermer als de vijand ons belaagt.

Op hun reis door de woestijn was het zo dat

allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben (1 Korinthiërs 10:3-4).

Het voedsel dat de Israëlieten aten, was het manna dat iedere morgen met de dauw mee kwam. In Mattheüs 4:4 wijst Jezus Zijn discipelen op het geestelijke voedsel dat God heeft bereid voor Zijn kinderen vandaag: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Voor Gods kinderen vandaag komen geestelijke kracht en gezondheid eveneens door regelmatige, dagelijkse voeding vanuit Gods Woord, de Bijbel. In Johannes 7:37-39 zegt Jezus:

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden.

Iedere wedergeboren christen in wie de Heilige Geest woont, heeft in zichzelf een onuitputtelijke fontein van levend water. Op onze levensreis hangt onze geestelijke gezondheid en ons welzijn af van onze dagelijkse voeding uit Gods Woord, en het dagelijks drinken uit de fontein van de Heilige Geest die in ons woont. Vanuit mijn eigen ervaring als kind van God heb ik geleerd dat dit gebeurt door een dagelijkse intieme omgang met de Heer; voeding vanuit Zijn Woord, en daarop reageren met gebed en aanbidding, volgens de aanwijzingen van ons hart zoals de Heilige Geest het ons ingeeft. Het beeld van manna, waarin God de Israëlieten voorzag op hun reis door de woestijn, en het feit dat het dagelijks verzameld moest worden, is voor mij erg gaan leven. Deden de Israëlieten dit niet, dan zou de hitte van de opkomende zon het manna doen smelten. Ook voor ons is het belangrijk dat we ons vroeg op de dag voeden met Gods Woord, voordat de hitte van aardse beslommeringen en verantwoordelijkheden het manna doet smelten. Vanaf de Rode Zee was het de wolk die de Israëlieten op hun reis door de wildernis leidde. Dit illustreert ook prachtig Paulus' woorden uit Romeinen 8:14: Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

Mijn doel met onze studie in de afgelopen periode is geweest je toe te rusten en voor te bereiden op de reis die voor je ligt. Ik hoop dat je diep doordrongen bent geraakt van de enorme prijs die Jezus voor jou heeft betaald met Zijn kostbaar bloed, en de geweldige, veelzijdige geestelijke rijkdommen die Hij door Zijn offer beschikbaar heeft gemaakt. Mijn gebed voor jou is dat je een goede reis zult hebben, vol overwinning. Op een dag zullen we elkaar van aangezicht tot aangezicht ontmoeten in onze hemelse erfenis.

Gebed van de dag

Heer, in mijn levensreis hangt mijn geestelijke gezondheid en welzijn af van mijn dagelijkse voeding uit Uw Woord, èn van het dagelijks drinken uit de fontein van de Heilige Geest die in mij woont. Help mij hiernaar te leven, te eten en te drinken van Uw Woord en Geest, zodat ik groei en veilig aankom in het Beloofde Land. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.