Shop Doneer

Dankbaarheid tonen aan God

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal mijn dankbaarheid tonen
We zagen: dankbaar zijn is een Bijbelse opdracht. We zijn ongehoorzaam als we niet dankbaar zijn (zie 1 Thessalonicenzen 5:18). Dankbaarheid - zoals de meeste belangrijke christelijke houdingen - komt voort uit onze wil, niet uit onze emoties. We hoeven ons niet dankbaar te voelen om dankbaar te zijn. Ouders leren hun kinderen om 'dank je wel' te zeggen als ze iets krijgen. In Engeland leren veel kinderen zelfs al 'bedankt' te zeggen voordat ze iets krijgen. Dat is gewoon een kwestie van beleefd gedrag.
God gaat ook vaak op die manier met ons om, dat we eerst Hem danken voordat we iets van Hem ontvangen. Als we wachten tot we iets eerst krijgen, dan ontvangen we het vaak niet. Eerder dit jaar leerden we al dat er een verschil is tussen in geloof geestelijk iets 'ontvangen' en de ervaring van het 'hebben'.
En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met werken, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. (Kolossenzen 3:15-17)
Dit gedeelte vraagt twee dingen van ons: Alles in de naam van de Heer Jezus doen, en God danken terwijl we ze doen. Dit onderwijs geldt voor iedere taak die we uitvoeren, of dat we nu de keukenvloer schrobben, autorijden of een brief schrijven.
Dit geeft ons veel duidelijkheid over goed of verkeerd. Als er iets is wat we heel oprecht niet in de naam van Jezus kunnen doen, daarbij God dankend door Hem, dan kunnen we er beter niet aan beginnen. Dit onderwijs snijdt een heleboel dingen weg die we beter wel of niet kunnen doen. Het is een fundamenteel principe om onze woorden en daden door te laten leiden.

Dank U Heer voor alles wat U voor mij heeft gedaan. Ik proclameer dat ik alles doe in de naam van de Here Jezus, terwijl ik God de Vader ervoor dank. Ik zal mijn dankbaarheid tonen. Amen.