Shop Doneer

Dankzegging

Leestijd: 2 min.

Gisteren lazen we dat lofprijs de poorten zijn, de toegangsweg naar Gods woonplaats. Omdat lofprijs zo belangrijk is om toegang te krijgen, is het ook belangrijk te weten dat lofprijs vaak begint bij een hart van dankbaarheid. Dankzegging staat in relatie tot (en maakt je bewust van) Gods goedheid. Laten we kijken naar de Bijbelse kijk op dankzegging.

In Hebreeën 12:28 staat: Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.

In de NBG-vertaling staat voor de frase ´Laten wij… aan de genade vasthouden´ echter iets anders, namelijk: laten wij dankbaar zijn.

Beide vertalingen zijn correct. Het Grieks voor ‘genade hebben’ of ´genade vasthouden´ – het sleutelwoord hiervoor is ‘charis’ – is hetzelfde als ‘dankjewel’ zeggen of ´dankbaar zijn´. Er is dus een direct verband tussen genade en dankbaarheid. Een ondankbaar persoon is iemand die buiten de genade van God valt. Je kunt niet ondankbaar zijn en je toch in de genade van God bevinden.

Drie van de Romaanse talen in de wereld, de talen die gebaseerd zijn op het Latijn, kennen een direct verband tussen genade en dankbaarheid. In het Frans betekent ‘Grâce à Dieu’, ‘dank aan God’. In het Italiaans is het woord voor ‘dank u’, ‘grazie’. En in het Spaans bedank je met de uitspraak ‘Gracias!’. Je kunt dankbaarheid dus ook taalkundig niet scheiden van Gods genade. In de Engelse wereld wordt er voor de maaltijd altijd begonnen met ‘Let´s say grace’, oftewel: ‘Laten we genade zeggen’, maar er wordt mee bedoeld: ‘Laten we danken’.

Er staat een prachtig gedeelte in Psalm 95, dat het doorgaande proces van lofprijs en aanbidding verwoordt. Het begint met luide, jubelende lofprijs.

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE, laten wij juichen voor de rots van ons heil. (Psalm 95:1)

‘Juichen’ betekent hier dus niet luid zingen – juichen betekent gewoon juichen. Daar houd ik van. In de Bijbel staat: De Heer is groot en zeer te prijzen (Psalm 145:3). Ben je bereid om Hem ‘zeer’ te prijzen?

Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met dankzegging, laten wij voor hem vrolijk juichen met psalmen. (Psalm 95:2, NASB)

Gebed van de dag

Vader, ik wil U tegemoet gaan met dankbaarheid, wetend dat ik bij U mag komen door Uw genade. Daaruit leef ik! Vanuit die dankbaarheid wil ik mijn vreugde uiten en voor U (leren) juichen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZUID-AMERIKA

  • Bid om bemoediging en wijsheid voor het team in Peru, dat doorgaat met het vertalen van radioprogramma’s in de Ayacucho Quechua taal. Het werk is voor 50% klaar. Deze boodschappen zullen behulpzaam zijn bij het begeleiden en toerusten van nieuwe gelovigen, en ook van voorgangers en andere leiders in Peru en naburige landen.
  • Bid om meer bekendheid en gebruik van de Spaanse website, app en sociale media.