sluit
Shop Doneer

...dat uw geloof niet ophoudt

Leestijd: 3 min.
In Maleachi 3:2-3 schildert de profeet een prachtig beeld van Jezus als de langverwachte Messias, die tot Zijn volk komt en het behandelt zoals een goudbewerker zijn goud en zilver: Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid. Bij het louteren van goud en zilver deed de smelter het onzuivere metaal in een pot boven het heetste vuur dat hij kon maken. Als het metaal in de pot kookte, werd de 'droesem' - dat wil zeggen de onzuiverheden - naar de oppervlakte gedreven en eraf geschept (zie Spreuken 25:4). Dit proces ging net zolang door totdat alle onzuiverheden verwijderd waren en er niets anders dan alleen het zuivere metaal was overgebleven. Er wordt gezegd dat de smelter, als hij zich over de pot heen boog, pas tevreden was als hij zijn spiegelbeeld helder en zuiver kon zien in het oppervlak. Zo blijft ook de Heer, als onze smelter, ons voortdurend onderwerpen aan vuurproeven, totdat Hij Zijn Eigen beeld zonder vervormingen in ons leven weerspiegeld ziet. Beproevingen en moeiten zijn de smeltkroes waarin God Zijn volk zuivert en reinigt, totdat ze aan de eisen van Zijn heiligheid beantwoorden. Verschillende oudtestamentische profeten passen dit beeld schitterend toe op het overblijfsel van Israël, dat bestemd is om Gods oordelen te overleven en in Zijn gunst hersteld te worden. Hij zegt in Jesaja 48:10 bijvoorbeeld tegen hen: Zie, Ik heb u gelouterd, maar niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. En opnieuw in Zacharia 13:9: Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God. Metalen die door de smeltoven heen zijn gegaan, worden 'gelouterd' genoemd. Alleen deze metalen zijn erkend als waardevol. Metalen die de proef niet hebben doorstaan, heten 'afgekeurd'. In Jeremia 6:30 werd Israël verworpen zilver genoemd, omdat zelfs de meest zware en herhaalde oordelen van God niet bij machte waren geweest hen te louteren. In het Nieuwe Testament benadrukken Petrus, Jacobus en Paulus dat het ons geloof is wat beproefd wordt. Dat is het 'metaal' van buitengewone waarde, dat pas geaccepteerd wordt nadat het de vuurproef heeft doorstaan. Tijdens het laatste avondmaal waarschuwde Jezus Petrus dat hij spoedig zijn Heer zou verloochenen en in dit verband zei Hij tegen hem: Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt (Lukas 22:32). Gezien de druk die Petrus te wachten stond en de zwakheden in zijn karakter, was zijn falen, toen de crisis kwam, onvermijdelijk. Niets kon dat voorkomen of tegenhouden. Toch zou niet alles verloren zijn. De weg zou voor hem open blijven om terug te keren en zijn Heer opnieuw te belijden, op één voorwaarde: dat zijn geloof niet zou ophouden... Ditzelfde geldt voor elk van ons. Er zullen tijden van beproeving komen die ondraaglijk lijken. Het kan zijn dat we, net als Petrus, toegeven en tijdelijk falen. Maar dan nog is alles niet verloren! Er is een weg terug, op één voorwaarde: dat ons geloof niet ophoudt. Geen wonder dus dat geloof kostbaar wordt genoemd, oneindig veel meer dan het materiële tegenbeeld, het ...goud dat vergaat... (1 Petrus 1:7). Zolang we onder verdrukking ons geloof niet laten varen, zullen we in staat zijn om net Job in zijn uur van beproeving en onheil, te zeggen: Maar Hij (God) kent de weg die ik ga. Laat Hij mij beproeven - ik zal er als goud uitkomen. (Job 23:10)
Vader, laat mijn geloof de vuurproef van verdrukking en moeite doorstaan, zodat uw spiegelbeeld in mijn leven zichtbaar worden - niet troebel en vaar, maar helder en scherp. Dank U dat U mij - door de verdrukking heen - voortdurend ziet en bewaard, zodat ik niet verbrandt, maar Uw heerlijkheid weerspiegel. Amen.