Shop Doneer

De Almachtige kennen

Leestijd: 1 min.
We gaan nog wat verder in op de veel voorkomende naam Elohim. We zagen dat het woord ´Elohim´ is afgeleid van het basiswoord 'el' (macht) en dat daar de enkelvoudsvorm 'Eloah' vandaan komt. Het meervoud 'Elohim' geeft de totaliteit van God weer. Dit komt tot uitdrukking in een bekend vers uit het Nieuwe Testament, waar Paulus zegt:
Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn (Romeinen 1:20).
Paulus zegt hier dat er bepaalde onzichtbare aspecten aan God zijn die zichtbaar zijn geworden in de schepping. Hij noemt die zijn 'onzichtbare eigenschappen' (sommige vertalingen spreken hier van 'onzichtbare kwaliteiten') en deze zijn vanaf dat de wereld geschapen werd constant waarneembaar. Zo kan het verstand vatten dat Hij God is.
Deze onzichtbare kwaliteiten definieert Paulus vervolgens als 'zijn eeuwige kracht en goddelijkheid'. En daarmee komen we mijns inziens precies bij de volledige betekenis van het woord 'Elohim'. Gods eeuwige kracht en zijn goddelijke natuur. Het woord 'Elohim' is eigenlijk een opsomming van de gehele God, de totaliteit van wie God is.
Wat een voorrecht dat God - doordat Hij zijn naam aan ons verbonden heeft - ons in staat stelt om Hem, Elohim, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijke karakter, te leren kennen!

Heer, vandaag doen we voorbede voor de vele miljoenen mensen die U nog niet persoonlijk kennen, maar die uit uw schepping wel kunnen weten dat U er bent. We bidden dat hun verlangen naar de Schepper groeit en dat hun geestelijke ogen opengaan voor de Almachtige die alles heeft gemaakt!