Shop Doneer

De 'arm van de Heer' aanvaarden

Leestijd: 2 min.

Jesaja 53 begint met een waarschuwing over het gevaar dat de profetie die de profeet namens God moet overbrengen, door veel mensen met ongeloof zal worden ontvangen:

Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? (Jesaja 53:1)

De dienaar van de Heer die werd geïntroduceerd (in hoofdstuk 52:13-15), en die wordt voorzegd in deze profetie, wordt beschreven als de arm van de Heer. Hiermee wordt Gods kracht bedoeld die ten behoeve van Zijn kinderen tussenbeide komt. Al voor die dag aanbrak werd duidelijk dat door Jezus Christus God tussenbeide zou komen om Zijn volk te verlossen. Het werd allemaal vervuld in Jezus. Hij kwam om God te openbaren en Zijn verlossing en genezing te brengen naar iedereen. Petrus – een ooggetuige van de aardse bediening van Jezus – somde het op:

hoe God ​Jezus​ van Nazareth ​gezalfd​ heeft met de ​Heilige​ Geest​ en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de ​duivel​ overweldigd waren, genas, want God was met Hem. (Handelingen 10:38)

Het Evangelie van Johannes past Jesaja's profetie rechtstreeks toe op Jezus:

Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem; opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? (Johannes 12:37-38)

We moeten vasthouden aan ons geloof in Hem die de Oudtestamentische profetieën vervulde. Zelfs velen van hen die zelf getuige waren van de wonderen van Jezus bleven ongelovig. Laten we niet zoeken naar wonderen en tekenen, die garanderen geen geloof. Maar laten we volharden in geloof in degene die onze verlossing verwierf; het grootste wonder aller tijden.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij roept om deze wereld achter te laten. Ik erken dat - hoewel vele van Jezus' eigen mensen Hem afwezen - ik Hem ontvang als de 'arm van de Heer' die verlossing brengt. Ik zal buiten het legerkamp naar Hem uitgaan. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.