Shop Doneer

De basis van wijsheid

Leestijd: 1 min.
Het vrezen van de HEERE is het beginsel van de wijsheid,
allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht.
(Psalm 111: 10)
De psalmist noemt hier twee prachtige eigenschappen: wijsheid en inzicht (= begrip). Hij merkt op dat beide een geestelijke basis hebben. De basis van wijsheid is het vrezen van de Heer. De basis van inzicht is het naleven van de voorschriften - zo je wilt, de wetten van de Heer. Als deze twee voorwaarden - de vreze des Heren en leven naar Gods voorschriften - ontbreken, dan kunnen we geen echte wijsheid of waarachtig inzicht verwachten.
Er is echter een belangrijk verschil tussen wijsheid en inzicht aan de ene kant en bekwaamheid en intellectuele ontwikkeling aan de andere kant. Er zijn vele bekwame, ontwikkelde mensen, die echter geen wijsheid of inzicht bezitten.
Je zou zelfs kunnen stellen, dat de meeste problemen van onze huidige samenleving veroorzaakt worden door intelligente, goed ontwikkelde dwazen. (Wist je trouwens dat de Bijbelse definitie van 'dwaas' is: iemand die zich niet houdt aan Gods instructies/wetten? Zie Spreuken 1:7 en Spreuken 10:8, red.)
Bekwaamheid is een zaak van het verstand. Wijsheid daarentegen komt voort uit het hart. Het intellect is een instrument waarvan het gebruik bepaald wordt door het hart. Een zeer hoog ontwikkeld intellect zou je kunnen vergelijken met een vlijmscherp mes. De ene mens gebruikt het mes om het eten voor zijn gezin mee te snijden, de ander gebruikte het helemaal verkeerd en doodt er misschien zijn naaste mee. Het is onverantwoordelijk om zo'n mes in handen te geven van iemand die niet te vertrouwen is in het gebruik ervan.
De volgers van het wereldse humanisme hebben te lang het altaar van het intellect aanbeden. Het is de hoogste tijd dat wij de geestelijke fundamenten van ware wijsheid en inzicht opnieuw leggen in de tijd waarin wij leven; de vreze des Heren en het leven naar Gods voorschriften.

Mijn antwoord in geloof:
Heer, wat bijzonder dat Uw Woord ook leert dat de vreze de Heren grote gerustheid brengt... als ik Uw heilige naam en Uw Woord vrees, dan jaagt niets anders mij vrees meer aan. Help mij om 'in de vreze des HEREN' te leven, opdat ik Uw wijsheid en inzicht mag ontvangen. Amen.