Shop Doneer

De bescherming van de Almachtige

Leestijd: 2 min.
Psalm 91 is door sommigen wel eens de psalm van het atoomtijdperk genoemd. Dit lied van David spreekt over een volmaakte bescherming tegen elke vorm van kwaad, gevaar en pijn - hoe het ook komt, op wat voor manier en op welk tijdstip dan ook. Laten we de eerste twee verzen van deze bekende psalm eens bekijken:
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, overnacht in de schaduw van de Almachtige (vers 1).
Het woord 'overnachten' wordt vaak vertaald met 'verblijven', maar is hier vanuit het Hebreeuws heel correct vertaald: dit woord wordt meestal gebruikt om het doorbrengen van de nacht aan te duiden. Zo vertelt dit vers ons dus dat de ware gelovigen tijdens enorme duisternis, de nachtmerries die het leven soms kan brengen, toch onder de schaduw of de bescherming van de Almachtige verblijven. Er staat niet dat gelovigen niet door moeilijkheden en perioden van duisternis heen zullen moeten - er staat dat we in die perioden schuilplaats en bescherming kunnen vinden bij de Almachtige. Vers 2 vervolgt met de woorden:Ik zeg tegen de HEERE: mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
Hier zien we de toegangspoort, de entree tot de volmaakte bescherming die in de rest van deze psalm wordt geopenbaard. Wat is die poort? Het is jouw getuigenis: Ik zeg tegen de Heere... Gisteren zagen we al het enorme belang van onze belijdenis - toen in het verband met onze redding en het vrij komen schuld en aanvallen van de boze. Vandaag, in verband met het schuilen bij God, is het recept hetzelfde: je moet het uitspreken. Doe je dat wel eens? Spreek je wel eens uit naar God: ,,Heer, U bent mijn toevlucht en mijn burcht! U bent mijn kracht en ik vertrouw op U!'' Als je niets zegt, dan ontvang je ook niets. Het vraagt moed om alles wat volgt in psalm 91 uit te spreken. Maar alleen zij die dit doen, hebben het Bijbelse recht om te leven in de bescherming van de Almachtige, zelfs als het duister en moeilijk is om je heen. Het is het woord van ons getuigenis dat de beloften van Gods Woord effectief maakt.

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik verklaar dat ik door zijn bloed leef onder de bescherming van de almachtige God. U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied! Bij U ben ik veilig. Amen.