sluit
Shop Doneer

De beste gaven voor jou...

Leestijd: 2 min.

Als we eenmaal de plaats hebben gevonden die ons in het Lichaam is toegewezen, en daar functioneren met de ons toegemeten mate van geloof, dan zijn we klaar voor de volgende fase van Gods voorziening, en dat zijn de gaven (Grieks: charismata). Romeinen 12:68 (in de vertaling van Het Levende Woord) beschrijft deze als volgt:

De gaven die God ons gegeven heeft, zijn verschillend. Wie namens God moet spreken, doet dat naar het geloof dat hij daarvoor krijgt. Wie moet helpen, krijgt daar de kracht voor. Wie moet onderwijzen, krijgt de gave om te onderwijzen. Wie anderen moet aansporen en bemoedigen, krijgt daar de woorden voor. Wie iets moet uitdelen, krijgt de gave om eenvoudig te blijven. Wie leiding moet geven, krijgt daar de wijsheid voor. Wie zich ontfermt over mensen die het moeilijk hebben, doet dit met opgewektheid.

Dit is nog lang niet een complete lijst van alle mogelijke gaven (charismata), maar het is om een idee te geven van de grote verscheidenheid in genadegaven die er bestaan. Hier wordt overigens een belangrijk principe vastgesteld: plaats en functie binnen het Lichaam zijn belangrijker dan gaven. Veel christenen richten zich voornamelijk op gaven en bedieningen. Zij richten hun denken op bepaalde gaven of bedieningen die ze soms zelf hebben uitgekozen, vooral neigend naar het spectaculaire, zoals de 'krachtgaven' van genezing of wonderen, of de bedieningsgaven van apostel of evangelist. Het is waar dat Paulus ons in 1 Korinthiërs 12:31 zegt: Streef dus naar de beste genadegaven. Maar het is veelbetekenend dat hij ons niet vertelt wat die 'beste gaven' dan zijn. Er is geen absolute maatstaf. De waarde van gaven hangt af van onze plaats in het Lichaam! De gaven die mij in staat stellen om de functie die God mij gegeven heeft optimaal te vervullen, dát zijn voor mij de 'beste gaven'.

Christenen die te veel bezig zijn met opwindende of spectaculaire gaven, hebben geen acht geslagen op Paulus' aansporing tot bescheidenheid. Onze eerste verantwoordelijkheid is niet om te besluiten welke gaven we zouden willen bezitten, maar om onze plaats te vinden in het Lichaam van Christus. Deze plaats zal vervolgens bepalend zijn voor de soort gaven die we nodig hebben om doeltreffend en efficiënt te zijn voor de bouw van Gods Koninkrijk. De ervaring leert dat als eenmaal de kwestie van plaats en functie is vastgesteld, de vereiste gaven bijna spontaan en zonder al te veel moeite beginnen te functioneren.


Gebed van de dag

Heer, wilt U mij laten functioneren in de plaats en functie in Uw Lichaam, die U voor mij bedacht heeft. Help mij ook om uit te stappen in het geloof dat ik daarvoor nodig heb. Dank U wel dat ik daarvoor precies voldoende geloof van U ontvang! Amen.Gebed voor DPM wereldwijd

WIT RUSLAND

  • DPM’s zendingswerkers overwegen nieuwe manieren om mensen te bereiken op sociale media. Bid om wijsheid en leiding van de Heilige Geest; bid dat God de juiste mensen zal brengen om te helpen met programmeren en grafisch ontwerpen.
  • Bid om een toenemende bekendheid van Derek Prince en zijn boodschappen op verschillende sociale media platforms, zodat de mensen toegang kunnen krijgen tot zijn materiaal.