Shop Doneer

De blinkende Morgenster

Leestijd: 2 min.

De titel die we vandaag bekijken, is eveneens afkomstig uit het boek Openbaring. Aan het eind van dit Bijbelboek zegt Jezus tegen Johannes:

Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten deze dingen te betuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. (Openbaring 22:16)

De term morgenster wordt door sommigen gebruikt om de zon aan te duiden. Jezus wordt hier dus morgenster genoemd, of ook wel 'de zon', vanwege bepaalde specifieke en unieke eigenschappen die de zon heeft ten opzichte van onze aarde. Twee ervan wil ik bespreken.

  1. De zon is de universele bron van licht en warmte voor de aarde. Daarom is ze de bron van het leven zelf; zonder de zon zou onze aarde geen leven kennen. Ze voorziet overal in zowel licht als warmte.
  2. Ten tweede draagt de zon, vanwege het feit dat ze opkomt en ondergaat, verschijnt en weer verdwijnt, altijd de belofte in zich van de komst van het licht na een periode van duisternis.

Over de eerste eigenschap lezen we Psalm 19:

Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde; niets blijft verborgen voor haar gloed.(Psalm 19:5-7, NBG)

Wat een prachtige beschrijving! De hemelen zijn als een tent voor de zon. Deze verzen spreken over de schoonheid en de kracht van de zon. Ze is als een bruidegom, uitgedost in prachtige kleding, en als een held, een kampioen die een race uitloopt in volle kracht. En niets blijft verborgen voor haar gloed geeft aan dat haar warmte en licht alles en iedereen voorziet van groeikracht en leven. Dit is een fundamentele wetenschappelijke waarheid die iedereen in onze tijd erkent.

Zo is Jezus voor deze wereld. Hij is de enige bron van licht en warmte, en daarom van het leven zelf. De tekst hierboven beschrijft Hem bovendien als de bruidegom en als de sterke held. Hebreeën 1:2 beschrijft Jezus als de afstraling van Gods heerlijkheiden deze beelden vinden we opnieuw een prachtige vergelijking vanuit de natuur:

> De substantie van de zon staat voor God de Vader. Niemand heeft ooit de substantie van de zon gezien; zo heeft ook niemand ooit God de Vader gezien.

> De gemanifesteerde helderheid (de schitterende bruidegom, de held), de afstraling van de zon, representeert God de Zoon.

> De stralen die die helderheid aan ons overbrengen, representeren God de Heilige Geest. Hij maakt het voor ons mogelijk om Gods helderheid en warmte daadwerkelijk te zien en ervaren.

Gebed van de dag

Heer Jezus, U bent de blinkende morgenster, de bron van alle licht en leven. De afstraling van Gods heerlijkheid verlicht en verwarmt mij en maakt dat ik groei en volop mag leven! Ik prijs U en aanbid U!

Gebed voor DPM wereldwijd

SRI LANKA

Veel voorgangers en hun gemeenten hebben zwaar geleden onder de pandemie, door de krimpende economie en het feit dat miljoenen kostwinners geen werk meer hadden. Bid om Gods voorziening, wijsheid en leiding voor de DPM-coördinatoren Sam en Olivia, die hulp geven bij geestelijke noden, en Dereks materiaal delen.