Shop Doneer

De boom blijft liggen waar hij valt

Leestijd: 2 min.

Gisteren zagen we hoe God door de mond van Ezechiël duidelijk maakt dat iedereen verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn eigen daden, rechtvaardige dan wel zondige. In Prediker 11:3 wordt dezelfde waarheid vermeld in het beeld van een boom die omvalt: Of een boom naar het zuiden valt of naar het noorden, op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen.

De vallende boom komt overeen met een mens die sterft. Op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen. De positie waarin de boom valt, beslist over de positie waarin hij zal sterven. De toestand waarin een mens sterft – de toestand van zijn ziel bij de dood – is beslissend voor wat zijn toestand in de eeuwigheid zal zijn. In dit opzicht moet iedere ziel alleen voor zichzelf rekenschap afleggen en is hij alleen verantwoordelijk voor zijn eigen toestand.

De passages die we gisteren en vandaag bekeken hebben – in Ezechiël en in Prediker – gaan over het eeuwige oordeel van God over iedere individuele ziel. De bestemming van iedere ziel wordt bepaald door de toestand waarin hij of zij sterft.

Aan de andere kant gingen de teksten die we eergisteren lazen – uit Exodus en Jeremia – over de oordelen van God in de geschiedenis, die zich van geslacht tot geslacht uitwerken in de ervaring van families, van naties en van hele rassen of volken.

In dit licht bezien, is er geen conflict of tegenspraak tussen deze twee voorbeelden van Gods oordeel. In de geschiedenis heeft het gedrag van een generatie een belangrijke uitwerking, ten goede of ten kwade, op de loop van de generaties die na hen komen. Dit maakt dus deel uit van Gods oordeel in de geschiedenis.

Maar in de eeuwigheid, nadat de tijd en de geschiedenis voleindigd zijn, zal iedere ziel alleen voor zijn eigen karakter en gedrag rekenschap afleggen aan God. Geen ziel zal gerechtvaardigd worden door de gerechtigheid van een ander; en geen ziel zal veroordeeld worden voor de goddeloosheid van een ander. Dat is Gods oordeel in de eeuwigheid.

Gebed van de dag

Vader, deze Bijbelse realiteiten lezend, ben ik zo dankbaar dat ik u door genade gevonden heb, maar ik doe direct ook voorbede voor ons Nederlandse volk, dat door de eeuwen heen u altijd heeft gediend, maar dat de afgelopen decennia in vele opzichten zo ver van U is afgedwaald, Heer. Red hen, Heer. Laat hen terugkeren naar U! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ETHIOPIË

In september heeft Henok, een DPM-zendingswerker, Dereks boeken verspreid in dorpen op het platteland, tijdens een speciale evangelisatie-actie. Bid dat de Heer de harten van de mensen opent, zodat ze het onderwijs begrijpen en ontvangen. Bid ook voor de gezondheid en bescherming van Henok; hij vertaalt Dereks materiaal in het Amhaars.

Weekvers: Exodus 20:5-6 (NBV)

Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast Mij. Voor de schuld van de ouders laat Ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij haten;maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik hun Mijn liefde tot in het duizendste geslacht.