sluit
Shop Doneer

De bron van vreugde

Leestijd: 1 min.
Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?
Verhef over ons uw lichtend aangezicht, HEERE!
U hebt mij meer vreugde in het hart gegeven
dan toen zij koren en wijn in overvloed hadden.
(Psalm 4: 7-8)
De eerste woorden van deze psalm zouden vandaag geschreven kunnen zijn. Vele mensen kijken om zich heen naar een wereld vol onzuiverheid en tumult, en vragen zich vertwijfeld af: Wie zal ons het goede doen zien? Er lijkt een bijna zekere ontgoocheling te heersen, een desillusie die bij sommigen is uitgemond in cynisme of pessimisme.
Met name op het gebied van de politiek is dit het geval. Mensen verliezen hun vertrouwen in leiderschap, als gevolg van het feit dat vele situaties in de afgelopen decennia verkeerd zijn aangepakt.
Toch is er ook een antwoord op die herkenbare vraag: Wie zal ons het goede doen zien? Het is een antwoord dat vandaag nog steeds geldig is. David leert het ons:
...verhef over ons uw lichtend aangezicht, HERE! Er is maar één bron die ware, duurzame goedheid voortbrengt: de HERE.
Als Hij het licht van Zijn aangezicht over ons laat schijnen, verdrijft Zijn licht de duisternis van onzekerheid, onveiligheid en pessimisme. Daarvoor in de plaats komt vreugde:
meer vreugde dan toen zij koren en wijn in overvloed hadden. Mensen die niet verder kijken dan het materiële, meten hun tevredenheid en zekerheid af aan maatstaven van materiële voorspoed.
Voor mensen die geleerd hebben in geloof op God te zien, is er echter een andere bron, één die onuitputtelijk is en constant. De voldoening die deze bron biedt, gaat alles wat materiële overvloed ons bieden kan, ver te boven.
Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is, of schaduw door omwenteling.(Jakobus 1:17)

Mijn antwoord in geloof:
Heer, laat het licht van uw aangezicht op mij schijnen, zodat ik de overvloed van uw goedheid zie en ervan mag genieten. Want U bent voor mij de enige bron van duurzame goedheid, Heer. Ik prijs U. Amen.