Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De deur en de herder

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik heb toegang tot God door de Heilige geest
Jezus zei:
Ik ben de deur (Johannes 10:9).
Twee verzen later zegt Hij: Ik ben de goede herder.
Heb je je ooit afgevraagd hoe Jezus zowel de deur kan zijn als de herder? Het is heel simpel en toch zo belangrijk. Jezus die stierf aan het kruis is de deur, en Jezus die opstond uit de dood is de herder. Maar als je wilt dat de opgestane Heer jouw herder wordt, dan moet je Hem ontmoeten door middel van zijn kruisiging (de deur). Alleen zij die door de gekruisigde Christus komen, zullen de opgestane Christus als herder ervaren.
Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader (Efeze 2:18).
Er is slechts één weg - Jezus - en één geest - de Heilige Geest, die ons naar de Vader leiden. Als je niet via Jezus komt, dan zal de Heilige Geest je niet naar de Vader leiden. De Heilige Geest zal je alleen bij God toelaten als je door Jezus komt, en op basis van zijn sterven aan het kruis. Ik zeg dit met nadruk, omdat ik in vele jaren van bediening keer op keer heb gezien dat de waarheid van Jezus als enige weg tot de Vader, vroeg of laat steeds weer wordt aangevochten.
Als je door Jezus - de deur - komt, draag je het bovennatuurlijke getuigenis (of zegel) van de Heilige Geest, want dat is altijd wat er gebeurt als we werkelijk op God gericht zijn. Als die goddelijke goedkeuring ontbreekt, dan kunnen we ons afvragen hoe dat komt, want God heeft beloofd (en bewezen door de Bijbel heen) dat Hij altijd de waarheid zal eren met een bovennatuurlijk zegel van goedkeuring.

Dank U Heer, dat ik bij U kan komen. Ik proclameer dat ik tot de Vader kom door de gekruisigde Christus en door de Heilige Geest van God. Door Jezus heb toegang tot God door de Heilige Geest. Amen.