sluit
Shop Doneer

De dood nabij

Leestijd: 2 min.
Er waren dwazen die om hun weg vol overtreding
en om hun ongerechtigheden gekweld werden.
Hun ziel had een afschuw van al het voedsel,
zij waren tot aan de poorten van de dood gekomen.
Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen,
verloste Hij hen uit hun angsten.
Hij zond zijn woord uit, genas hen
en rukte hen uit hun grafkuilen.
(Psalm 107:17-20)
Dwazen die om hun weg vol overtreding en om ongerechtigheden gekweld werden... Deze beschrijving is natuurlijk niet van toepassing op jou of mij! Ze moet bedoeld zijn voor mensen die horen tot een andere groep, mensen in andere situaties en met andere problemen... Of zou het kunnen zijn dat ook jij en ik, door onze zwakheden, onze eigenwijsheid of opstandigheid, ons pijn en moeite op de hals halen?
Hoe dan ook, de mensen die hier beschreven worden, zijn aan het eind van hun latijn. Hun eetlust is verdwenen, geen menselijke hulp kan meer baten, ze zijn tot aan de poorten van de dood gekomen, oftewel, ze zijn ten dode opgeschreven. Uiteindelijk wenden ze zich ten einde raad tot God. Ze hebben beslist veel te lang gewacht met bidden, maar God, in Zijn genade, komt hen te hulp.
Gods genade is drievoudig: Hij verlost, Hij geneest en Hij doet ontkomen. Op deze drie manieren komt God tegemoet aan de meest fundamentele behoeften van de mens. Hij verlost van zonde en schuld, Hij geneest ziekte en Hij doet ons aan satans macht ontkomen. In alle gevallen komt Gods antwoord door middel van Zijn Woord. Hij zond zijn Woord - om te verlossen, om te genezen, en om te bevrijden.
Deze openbaring is onvoorstelbaar belangrijk: onze problemen kunnen heel verschillend zijn, maar Gods antwoord komt tot ieder van ons via dezelfde weg: Zijn Woord. In vers 20 van onze psalmtekst van vandaag stelt David die heerlijke, tijdloze waarheid vast, die overigens tegelijk een vooruitwijzing is naar Jezus, het levende Woord dat God zond tot genezing en herstel van de hele mensheid: Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.
Misschien heb jij ook tot God om hulp geroepen en kreeg je het gevoel dat Hij geen antwoord gaf. Kijk dan nog eens naar Zijn Woord. Vraag de Heilige Geest je te helpen. Je zult jouw antwoord vinden, daar, in Gods Woord!

Mijn antwoord in geloof:
Heer, ik geloof dat Uw Woord de waarheid is en dat het antwoord dat ik zoek altijd in uw Woord te vinden is. Help mij alstublieft om de antwoorden op mijn vragen te ontdekken in Uw Woord, zodat ik uit het graf van teleurstelling, boosheid en uitzichtloosheid wordt gered, want U leeft en ik leef in U! Amen.