Shop Doneer

De dood van Stalin

Leestijd: 3 min.

Vandaag neem ik jullie weer mee in de geschiedenis, een paar jaar verder, naar de jaren 50. Lydia en ik waren toen de leiders van een christelijke missie in Londen. We waren nog steeds heel erg geïnteresseerd in - en betrokken bij - het Joodse volk. Op een gegeven moment ontvingen we betrouwbaar nieuws uit Rusland, dat Stalin bezig was met de voorbereiding van een nieuwe, intensieve Jodenvervolging. Op dat moment waren we niet direct betrokken bij een bediening in Rusland, maar voelden ons wel betrokken bij Gods volk Israël, en waren bezorgd om hen. Bij ons thuis kwam een kleine groep samen voor gebed, en we kenden enkele andere gebedsgroepen elders in het land - groepen die vervuld waren met de Heilige Geest, en die Israël op hun hart droegen. Dus we spraken samen een dag af dat we zouden gaan vasten en bidden voor de Joodse mensen in Rusland.

Dat deden we, en wat gebeurde er? Minder dan twee weken na de dag dat we hadden gebeden en gevast, stierf Stalin. We hebben God niet gevraagd om Stalin te doden. (Je hoeft God niet te vertellen wat Hij moet doen, dat weet Hij zelf het beste.) Maar iedereen zal het ermee eens zijn dat de dood van Stalin een belangrijke verandering teweegbracht in Rusland. De geschiedenisboeken benoemen die tijd vandaag als de 'destalinisatie', die begon met de dood van Stalin. Wat luidde die periode in? Ik geloof dat het was omdat wij hadden gebeden, naar aanleiding van de aankondiging van opnieuw een periode van vervolging van Gods volk.

Nogmaals wil ik benadrukken dat ik deze verhalen over bijzondere gebedsverhoringen niet vertel om op te scheppen; het enige wat wij deden is immers vanuit onze zorg om een situatie, God vragen om in Zijn almacht in te grijpen. Maar het is God die antwoordde op ons gebed en ingreep! Dat is wat jij ook mag geloven voor de situaties, omstandigheden en personen waar jij voor bidt. In Jakobus 5:16 staat die prachtige tekst in verband met genezing van zieken:

...Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

En hoewel de context hier gaat over genezing van zieken, is het een universeel principe, dat God kracht verleend aan het gebed van de rechtvaardige.

Het is belangrijk te beseffen dat jij en ik niet rechtvaardig zijn omdat wij alles goed hebben gedaan, maar onze rechtvaardigheid komt van Jezus. Als Mensenzoon bleef Hij zonder zonde, dus Hij deed alles goed in onze plaats en heeft voor eeuwig verzoening met de Schepper mogelijk gemaakt. Hij betaalde daarvoor een onvoorstelbaar hoge prijs, namelijk Zijn kostbare levensbloed, om ons te maken tot rechtvaardige kinderen van God. En datzelfde bloed bevat ook alle kracht die nodig is om een keer te brengen in de meest uitzichtloze en onmogelijke situaties waar we in deze gebroken wereld mee worden geconfronteerd. Jij en ik zijn door onze Vader geroepen om midden in deze wereld een baken van licht en hoop te zijn, verbonden aan Jezus, die Zelf de bron is van alle licht en hoop! Laten we in die wereld leven als zout en licht!

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat ik midden in deze wereld ben geplaatst om een directe representant te zijn van de boodschap van Uw reddende, verlossende bloed. Laat mij krachtig en met overtuiging staan in de verkondiging van die belangrijke boodschap in de tijd waarin wij leven. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SYRIË

    • Bid dat de Syrische Kerk nieuwe hoop en motivatie vindt na 10 jaar oorlog; bid dat dat wij een rol kunnen spelen bij het brengen van emotionele en geestelijke genezing, door middel van onze bediening aan hen, en het delen van Dereks onderwijs.
    • Bid in het bijzonder voor de jonge mensen die veel trauma’s hebben opgelopen door de dood van familie en vrienden; voor hun gevoel hebben ze geen toekomst. Er zijn toegewijde gelovigen, die werken met straatkinderen die nooit liefde en genegenheid, de onschuld van het kind-zijn en een veilige plek om te wonen, hebben ervaren. Ze moeten nieuw leven en hoop in God gaan vinden.