Shop Doneer

De doop in de Geest alleen garandeert geen resultaten

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 187

Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven.
(1 Korinthiërs 14:1)
De doop in de Geest alleen garandeert geen resultaten
Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. (1 Korinthiërs 14:1)
Een gelovige die trouw is in allerlei aspecten van het leven als christen, maar niet de doop in de Heilige Geest heeft ontvangen, zal waarschijnlijk veel meer bereiken dan iemand die wél de doop in de Geest heeft ontvangen maar de rest van het leven als christen verwaarloost. Aan de andere kant, als de gelovige die in de andere dingen trouw is, zich ook gaat uitstrekken naar de doop in de Heilige Geest, dan zal hij merken dat de resultaten van al zijn andere activiteiten op wonderbare wijze verrijkt en vermeerderd zullen worden.
Dit punt kunnen we illustreren met een voorbeeld van twee mannen, meneer A en meneer B, die allebei een tuin moeten besproeien. Meneer A beschikt over een tuinslang. Meneer B heeft alleen een gieter. Het is duidelijk dat meneer A begint met een groot voordeel. Meneer B moet steeds de gieter heen en weer dragen naar de kraan, hem vullen en weer teruglopen om te gieten.
Maar stel nu eens dat meneer B een veel beter karakter heeft dan meneer A. Meneer A is lui, grillig en onbetrouwbaar. Soms vergeet hij helemaal de tuin te besproeien. Een andere keer slaat hij stukken over. Meneer B is actief, ijverig en betrouwbaar. Nooit verzuimt hij de tuin water te geven. Nooit slaat hij stukken over. Zijn tuin ligt er dan ook veel beter bij.
De gieter is niet beter dan de tuinslang, maar het karakter van meneer B is beter dan dat van meneer A. Als meneer B nu overstapt naar het gebruik van de tuinslang, en even trouw met de tuinslang omgaat als hij met de gieter deed, zullen de resultaten vele malen beter zijn. Bovendien zal hij een hoop tijd en moeite besparen, die hij vervolgens aan andere nuttige doeleinden kan besteden.
Laten we dit nu toepassen op de doop in de Geest. Meneer A stelt de gelovige voor die de doop in de Geest heeft ontvangen, maar die ook lui, grillig en onbetrouwbaar is in andere belangrijke aspecten van het leven als christen. Meneer B vertegenwoordigt de gelovige die de doop in de Geest niet heeft ontvangen, maar die wel ijverig en betrouwbaar is op andere gebieden.
Waarschijnlijk zal meneer B een vruchtbaarder en effectiever christen blijken te zijn dan meneer A. Maar het zou heel onlogisch zijn om daaruit te concluderen dat er iets verkeerds is met de doop in de Geest. De fout ligt in het falen van meneer A om er het juiste gebruik van te maken. Tegelijkertijd kunnen we, hoezeer wij de trouw van meneer B ook bewonderen, niet ontkennen dat hij dwaas is als hij niet zou verlangen naar de doop in de Geest.
De doop in de Geest zal slechts de door God bedoelde resultaten en zegeningen bewerken, als die in actief christelijk dienstbetoon gepaard gaat met alle andere belangrijke delen van Gods totale voorziening voor de gelovige. Geïsoleerd van de rest van christelijk leven en dienstbetoon zal het ware doel echter worden gemist.
Hemelse Vader, helpt U mij om mij ten volle uit te strekken naar de volheid van Uw Heilige Geest, die mij kracht geeft, me aanmoedigt en helpt om te leven naar Uw richtlijnen en onder Uw leiding. Amen.