Shop Doneer

De drie verleidingen in de wereld

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we dat het Kruis ons bevrijdt van de wereld. Je kunt niet tegelijkertijd in de wereld zijn en in de Gemeente. Vandaag bekijken we wat de wereld zo aantrekkelijk maakt, haar betoverende glans. In 1 Johannes 2:15 staat: Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is...

Ik denk dat de liefde voor de wereld te maken heeft met leeftijd. Als je jonger bent dan vijfentwintig, lijkt het of de wereld veel te bieden heeft. Maar alle glans is maar klatergoud. Voor mensen tussen vijfentwintig en veertig zal het probleem niet zozeer ‘de wereld’ zijn, maar iets in de wereld: een speciale auto, een bijzonder huis, exclusieve kleding, een maatschappelijke positie, etc. Oudere mensen zijn vaker enigszins teleurgesteld in de wereld, maar toch is er meestal nog iets dat hen vasthoudt. Misschien iets intellectueels, bijvoorbeeld allerlei niet opbouwende boeken, die ongezond zijn voor hun denken. Het kan zijn dat je je niet overgeeft aan immorele handelingen of sensuele begeerten, maar tegelijkertijd wel een grote hoeveelheid intellectuele vuilnis verzamelt. Wat zegt Johannes in vers 15 en 16 nog meer?

...Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en het pronken met de dingen van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

Je kunt niet tegelijkertijd de wereld én God de Vader liefhebben. Je zult een keuze moeten maken. Johannes noemt drie verleidingen in de wereld: de begeerte van het vlees, van de ogen en een hovaardig (hoogmoedig) leven. We zien die verleidingen bij de verzoeking in de hof van Eden. De vrucht van de boom was aantrekkelijk om te eten, aantrekkelijk voor het oog en aantrekkelijk om iemand verstandig te maken. Het hoogmoedige leven zegt: ‘Ik heb alles op een rijtje. Ik heb God niet nodig.’ In wezen was de oorspronkelijke zonde niet de begeerte om kwaad te doen. Ze wilden ‘als God’ zijn, daar was op zichzelf niets slechts aan. Het wezen van de zonde is echter de begeerte om onafhankelijk van God te zijn. Dat is het hoogmoedige leven. Zolang er maar iets in ons is dat weigert op God te steunen, hebben we niet afgerekend met hoogmoed.

Dan zegt Johannes in vers 17: En de wereld gaat voorbij met haar begeerte... Alles in deze wereld is tijdelijk, niets is blijvend. Het is de waarheid die aan de basis van ons leven moet liggen. Maar ook het vervolg: ...maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Wat een geweldige uitspraak! Als ik afzie van de wereldse dingen en mijn wil volkomen overeenstem met Gods wil, ben ik net zo onwankelbaar en onoverwinnelijk als de wil van God. Er is niets wat mij kan overwinnen, omdat er niets is dat Gods wil kan overwinnen. We moeten dus kiezen: in de wereld blijven, alle ellende ondergaan en erin omkomen óf overeenstemmen met Gods wil en onoverwinnelijk worden.


Gebed van de dag

Hemelse Vader, ik verlang naar die bijzondere vrijheid, die mijn deel wordt als ik mijn wil overeenstem met die van U. Daar verlang ik naar, Heer, omdat ik er diep van doordrongen ben dat inderdaad deze wereld met al haar zo zichtbare begeerte voorbijgaat. Help mij om helemaal gericht te zijn op Uw wil, in mijn leven en in de wereld om mij heen.


Gebed voor DPM wereldwijd

INDIA

    • Bid om Gods zalving voor de vertalers die werken aan vijftig radioprogramma’s van Derek in het Hindi en het Tamil, die later dit jaar zullen worden ingesproken.
    • De situatie in India is langzaam aan het verslechteren, en het wordt moeilijker voor bedieningen om het Evangelie te prediken, vanwege de anti-bekeringswetten in een aantal staten. Daarom zullen inheemse zendelingen het Woord aan hun eigen mensen moeten brengen. Naar aanleiding daarvan hebben de directeuren Elsie en Danny een short-term trainingssessie gepland op hun basis in Tamil Nadu, voor leiders uit noord India. Bid om een goede respons; bid dat de aanwezigen bekrachtigd worden door de Heilige Geest om het Evangelie in hun eigen staten te verspreiden.