Shop Doneer

De eerste bouwsteen: deugd

Leestijd: 3 min.
Weekthema:
Maar één fundament... Geloof!

Gewapend met ijver, komen we op dit punt in onze studie bij een doorgaande oefening van 'toevoegen'. In zekere zin kun je dit proces vergelijken met de constructie of bouw van een gebouw. Waar begin je? Bij het fundament. En wat is ons fundament in dit bouwproces? Geloof. Een ander beginpunt voor onze relatie met God is er niet. Hebreeën 6:11 zegt ons: 'zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen...' Niet alleen maar lastig of moeilijk... nee, onmogelijk. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat, en dat Hij een Beloner is van wie Hem ernstig (ijverig!) zoeken. In onze groei naar volmaaktheid is er geen ander startpunt dan geloof. Dat is het fundament waarop elke andere bouwsteen rust. Er is geen ander fundament in het leven als christen dan geloof in de Heer Jezus Christus en de verzoening die Hij voor ons bewerkte.
In het vervolg van onze studie zullen we elk van de eerdergenoemde 'bouwstenen' nader bekijken. Maar voordat we daarmee beginnen, wil ik zoals aangekondigd het hele gedeelte uit 2 Petrus 1 citeren:
En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. (2 Petrus 1:5-7)
Als Petrus begint met bouwen op het fundament van ons geloof, dan zien we hier de bouwsteen waar hij mee begint: 'deugd'. Lees maar in vers 5:
...aan uw geloof deugd toe te voegen...
Bijna alle vertalingen zeggen 'deugd'- hoewel sommige 'goedheid' gebruiken of 'morele uitnemendheid'. Ik gebruik graag het woord uitnemendheid of uitmuntendheid met weglating van de toevoeging 'morele', want ik denk niet dat uitnemendheid een puur religieuze term is. In de Griekse taal is het woord voor 'uitnemendheid' arote, wat een heel algemeen, veelgebruikt woord is. Bijvoorbeeld: de arote, of de uitnemendheid, van een paard is dat het dier snel kan draven. Het woord betekent 'het goede doen' of 'het juiste doen', wat het ook maar is dat je doet...
Als je het 'morele uitnemendheid' noemt, dan zouden mensen die gevoelig zijn voor luiheid, het kunnen gebruiken als een excuus om alleen maar mee te doen met religieuze activiteiten, zoals naar de kerk gaan of gebeden uitspreken. Maar ze zullen geen uitnemendheid ontwikkelen op andere gebieden van hun leven, zoals bijvoorbeeld in hun werk. De uitnemendheid waarmee je op de werkvloer je arbeid verricht, laat veel meer zien over je leven dan alleen maar hoe je je in in de kerk gedraagt. Meestal ontmoet je in de kerk immers alleen de andere kerkgangers.
Kort nadat ik was gered, prentte God mij deze waarheid in, toen ik in het Britse leger dienst deed als medisch assistent. Geloof me als ik je zeg dat ik niet van het Britse leger hield. Ik dacht: Nu ik gered ben, zal God me hier wel uit halen. Ik mag vast en zeker iets 'geestelijkers' gaan doen... Nou, Hij haalde me er niet uit! Ik bracht nog vierenhalf jaar door in militaire dienst. Geleidelijk kwam ik tot het besef dat de deugdelijkheid van mijn getuigenis als christen in die tijd bepaald zou worden op basis van de manier waarop ik mijn diensttijd in het leger doorbracht en hoe dienstbaar ik mij daarin opstelde.

Vader, dank U wel dat ik op het enig mogelijke fundament in mijn leven - namelijk geloof in de Heer Jezus en Zijn verzoenende werk aan het kruis - met geestelijke bouwstenen mijn levenshuis mag opbouwen en zo mag groeien naar volmaaktheid in Hem. Wilt U mij helpen bouwen met allereerst 'deugd': Ik richt mijn hart erop het goede te doen, in Uw kracht! Amen.