Shop Doneer

De enige weg tot waarachtig geloof

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 61

Bekeer u en geloof het Evangelie!
(Markus 1:15)

De enige weg tot waarachtig geloof
Gisteren zagen we hoe Christus’ boodschap steeds was: eerst bekering, dan geloof. In Handelingen 20:20-21 geeft de apostel Paulus zelf een samenvatting van de boodschap van het Evangelie die hij aan de mensen in Efeze gepredikt had. Hij zegt:
(U weet) hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen, en ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus.
Opnieuw is de volgorde van Paulus’ boodschap dezelfde: eerst bekering; dan geloof.
Ten slotte is de volgorde van de fundamentele leerstellingen van het christelijk geloof in Hebreeën 6:1-2: bekering van dode werken; dan geloof, dan dopen, enzovoort.
Zonder uitzondering is door het hele Nieuwe Testament bekering het eerste antwoord op het Evangelie dat God van ons vraagt. Niets anders mag daar vóór komen en niets anders kan deze plaats innemen. Echte bekering moet altijd voorafgaan aan waarachtig geloof. Zonder zo’n bekering is geloof niet meer dan een lege belijdenis. Dat is een belangrijke reden waarom de geloofservaring van zovele christenen tegenwoordig zo labiel en onzeker is. Zij proberen te bouwen zonder dat eerste van de grote en fundamentele grondbeginselen: bekering. Zij belijden geloof, maar hebben nog nooit een waarachtige bekering in praktijk gebracht. Als gevolg daarvan bewerkt het geloof dat zij belijden voor hen noch de gunst van God, noch de achting van de wereld.
Op veel plaatsen is men tegenwoordig een stap te ver gegaan met het vereenvoudigen van de boodschap van het Evangelie. De boodschap die tegenwoordig vaak gepredikt wordt is: ‘Geloof alleen maar.,,’ Dat is echter niet de boodschap van Christus. Jezus en Zijn apostelen predikten: Bekeer je en geloof. Elke prediker die de oproep tot bekering weglaat, misleidt zondaren en vertegenwoordigt God op de verkeerde manier. Want in Handelingen 17:30 vertelt Paulus ons dat ‘God nu overal aan alle mensen verkondigt dat zij zich moeten bekeren.’ Dat is het algemene bevel van God aan het hele menselijke geslacht: Overal moeten alle mensen zich bekeren.
Vader, dank U wel voor deze kostbare, heldere boodschap. Laat ook voor mij deze complete omkeer – bekering en geloof – steeds centraal staan in mijn leven. Als statement ter bevestiging van mijn bekering zeg ik met dat eenvoudige bekende liedje: …dat nergens in mijn hart verborgen liefdes zijn, geen ander op de troon, dan Jezus U alleen. Amen.