Shop Doneer

De essentie van wie God is

Leestijd: 3 min.
Weekthema:
Wat is heiligheid?
Heiligheid is de essentie van wie God is, en ook wat alleen God is. Er is niemand anders heilig dan God. U alleen bent heilig zegt Johannes in Openbaring 15:4. Bovendien is alles aan God heilig. In de paragrafen die volgen zal ik je een overzicht geven van een aantal van Gods karaktereigenschappen. Volgens mij zijn er zeven algemene kenmerken. Dat aantal doet me vermoeden dat ik op de goede weg zit, want zeven is in de Bijbel het getal van volmaaktheid. Ik geloof dat heiligheid de opsomming is van al Gods kenmerken.
We beginnen met de eerste twee kenmerken, licht en liefde. God is licht. In 1 Johannes 1:5 zegt Johannes:
En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.
Het is niet slechts zo dat God het licht gemaakt heeft, of licht voortbrengt. Hij is zelf licht. Verderop in dezelfde brief zien we het volgende kenmerk van God:
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde... En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. (1 Johannes 4:8,16)
God is zowel licht als liefde. De definitie die John Wesley gaf van heiligheid was: volmaakte liefde. Dat is een prachtige gedachte, hoewel ik niet denk dat het afdoende is als definitie van heiligheid. God is zowel licht als liefde.
We erkennen ook dat er als het ware een zekere spanning bestaat tussen licht en liefde. Als middel om al je onbekwaamheden en fouten te laten zien, kan licht je afschrikken, terwijl liefde je juist aantrekt. Deze zelfde spanning zien we in onze relatie met God. We willen dicht bij Hem zijn, maar we voelen ons niet altijd in staat om het licht van Zijn waarheid onder ogen te zien.
God is ook een God van gerechtigheid en oordeel. Dit is het derde kenmerk dat we bespreken. Deze eigenschappen zijn met elkaar verbonden en behoren beslist tot Zijn karakter. In het lied van Mozes in Deuteronomium 32 benadrukt Mozes de gerechtigheid van God:
Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen; geef grootheid aan onze God! Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij. (Deuteronomium 32:3-4)
Veel mensen beschuldigen God van onrechtvaardigheid, in hun eigen situatie, of door omstandigheden in de wereld om ons heen. Maar de Bijbel zegt dat er geen onrechtvaardigheid is in God. Hij is volkomen rechtvaardig. Hij is een God van waarheid en gerechtigheid. Ik denk vaak aan de woorden van Abraham in Genesis 18, toen hij de Heer smeekte voor Sodom:
Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?(Genesis 18:25)
Dat is wie God is. Hij is de Rechter van de hele aarde, en Hij doet altijd wat goed is. Er is bij Hem geen onrechtvaardigheid, geen ongerechtigheid - en toch is Hij ook oordeel, voor alles wat ons niet brengt bij Zijn heiligheid. Soms komen we in de verleiding om te geloven dat God onrechtvaardig is, of dat Hij niet oordeelt, maar de Bijbel benadrukt dat dat niet klopt.
In Jezus heeft de Vader afgerekend met alle ongerechtigheid, waardoor wij bekleed kunnen worden met Jezus' heiligheid. Dank God voor die geweldige genade!
Morgen gaan we verder met de andere 3 kenmerken van God, waarin we Zijn heiligheid zien.

Vader, U bent licht, U bent liefde, U bent gerechtigheid en ook oordeel. Wilt U mij leren om deze zo verschillende aspecten van Uw wezen te leren kennen en begrijpen, want ze zijn onderdeel van Uw heiligheid en Uw plan voor heiligheid in mijn leven. Dank U wel dat U licht bent, maar dat er in dat licht ook eindeloze liefde is. Dank u wel, dat hoe mijn omstandigheden ook zijn, Uw Woord mij vertelt dat U altijd volkomen rechtvaardig bent! Ik vertrouw op U. Amen.