sluit
Shop Doneer

De gave van gerechtigheid

Leestijd: 2 min.

De komende dagen gaan we ons verdiepen in Gods genadegaven, zodat jouw kijk op je roeping en taak in het Koninkrijk breder wordt. Het kan je ook helpen zien dat je misschien al een charisma (genadegave) hebt, maar dat je het nog niet als zodanig hebt herkend. Sommige van de belangrijkste genadegaven zijn niet dramatisch of spectaculair. We hebben de neiging ons te richten op het dramatische, maar geloof me, de niet-dramatische gaven zijn minstens zo belangrijk.

Het Nieuwe Testament noemt een aantal charismata, die ik in vier verschillende categorieën heb ingedeeld:

  1. Basisgaven;
  2. Persoonlijke gaven;
  3. Geestelijke gaven;
  4. Bedieningsgaven.

In de komende dagen zullen we deze verschillende gaven nader bekijken.

Er zijn twee basisgaven. Ik geloof dat iedere christen deze twee ontvangt. De eerste daarvan is gerechtigheid. Als bevestiging dat gerechtigheid een gave is, lezen we een gedeelte uit Romeinen 5. Dit hoofdstuk beschrijft een vergelijking tussen Adam en Christus. Het is geschreven met typisch Joodse logica. Paulus was een Jood onder de Joden, en hier laat hij iets van zijn Joodse commentaar op de Schriften zien:

Maar het is met de genadegave (charismata) niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. (Romeinen 5:15-17)

Paulus zegt hier dat Adam eens gezondigd heeft, wat oordeel bracht over het hele ras. Wij hebben vele malen gezondigd, maar die ene daad van gerechtigheid van Jezus, heeft gerechtigheid gebracht voor ons allemaal. Gerechtigheid is een gave. Als je het niet ontvangt als een gave, dan zul je het nooit ontvangen. Als je gerechtigheid wilt, dan moet je het aannemen als een gave die je wordt toegerekend op basis van je geloof in Jezus Christus. Wees er dankbaar voor.

Gebed van de dag

Gebed. Dank U, Heer Jezus, dat Uw genade inderdaad werkelijk overvloedig is, zoals Paulus hier schrijft in de Romeinenbrief. Dank U Heer, dat U mij helpt om vanuit de gerechtigheid die ik daardoor verkregen heb, samen met U mag regeren in mijn eigen leven, en zo Uw genade mag laten doorstromen naar vele anderen! Helpt U mij om dit iedere dag trouw te doen! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.