Shop Doneer

De Geest van genade

Leestijd: 2 min.

Gisteren zagen we hoe Gods Heilige Geest betrokken was bij elke fase van Gods reddingsplan voor de mensheid, en we bekeken toen de eerste vier fasen daarvan. Vandaag gaan we verder en bekijken hoe Gods Geest ook betrokken is bij twee andere aspecten van Gods heilsplan.

5. De opstanding van Jezus
God de Vader wekte Jezus op door de kracht van de Heilige Geest. Zie Romeinen 1:4 en Romeinen 8:11: En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

6. Pinksteren
Verhoogd aan de rechterhand van God de Vader, ontving Jezus van Hem de gave van de Heilige Geest en stortte deze uit over de wachtende discipelen. Zie Handelingen 2:33: Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.

In elke fase van het verlossingsplan speelde de Heilige Geest Zijn eigen belangrijke, specifieke rol. Hij wordt terecht zowel de Geest van genade als de Geest van de heerlijkheid genoemd - genade leidt tot heerlijkheid. (Zie o.m. Hebreeën.10:29 en 1 Petrus 4:14.)

Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.

Gods genade, die in ons leven wordt uitgestort door de ‘Geest van genade’, leidt tot heerlijkheid. Het is belangrijk dit goed te beseffen en vast te houden, juist wanneer wij door verdrukking gaan of als ons smaad wordt aangedaan. Deel van Gods verlossingsplan, is dat wij deel hebben aan Jezus’ heerlijkheid door de Geest van genade die in ons leven is uitgestort. Alles om ons heen kan wankelen en druk uitoefenen, maar de Geest van genade werkt in ons leven Gods heerlijkheid uit. Houd je daar aan vast.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor het geheimenis van Uw heerlijke Heilige Geest van genade, die ook in mijn leven heerlijkheid uitwerkt, soms dwars door verdrukking en moeite heen. Opnieuw bid ik ook vandaag voor uw kinderen wereldwijd, die zo verlangen naar het zichtbaar worden van Uw Geest van genade, die de verlossing van Jezus uitwerkt in de levens van miljoenen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

IRAN

Dereks boek Zegen of vloek, aan u de keus is nu gedrukt in het Farsi. Bid om een veilige verspreiding naar personen en Iraanse kerken. We hebben al reacties en getuigenissen gehoord van lezers over de levensveranderende ervaring die ze hebben gekregen door dit onderwijs.