Shop Doneer

De Geest werkt terwijl we in de spiegel kijken

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 53

Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.
(Jakobus 1:23-25)

De geest werkt terwijl we in de spiegel kijken
In Hooglied 4:7, waar Christus, de Bruidegom, als het ware spreekt tot Zijn bruid, de Gemeente, staat: Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij (NBG). Hier onthult de feilloze spiegel een onberispelijke gerechtigheid, die in Christus van ons is…
Paulus benadrukt de noodzaak voor christenen om voortdurend in de spiegel van Gods Woord te kijken: Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere aanschouwen als in een spiegel, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. (2 Korinthiërs 3:18)
Paulus heeft het, net als Jakobus, ook over de spiegel van Gods Woord. Deze spiegel laat ons, die geloven, niet onze zonden zien, want die zijn in Christus voor altijd weggedaan om vervolgens nooit meer herinnerd te worden. In plaats daarvan laat hij de heerlijkheid van de Heer zien, die Hij ons door geloof wil gaan meedelen. Paulus benadrukt dat ‘terwijl’ we op deze manier in de spiegel kijken en de heerlijkheden van de Heer zien, de Geest van God in ons kan werken en ons kan veranderen naar hetzelfde beeld van de heerlijkheden van Hem, die we aanschouwen.
In dit voorbeeld, net als in zoveel andere voorbeelden in de Schrift, zien we dat de Geest en het Woord van God altijd in harmonie samenwerken. Het is ‘terwijl’ we in de spiegel van Gods Woord kijken, dat de Heilige Geest in ons werkt en ons verandert naar het beeld dat we in de spiegel zien. Als we niet langer in de spiegel van het Woord kijken, dan kan de Geest niet langer op deze manier werken. Maar als we voortdurend in de spiegel van Gods woord blijven kijken, blijft ook onze verandering naar Zijn beeld voortdurend in ons doorgaan.

Lieve Heer Jezus, wat een geweldige genade, dat de verandering van mijn wezen naar Uw beeld, door de kracht van Uw Woord in mij voortdurend doorgaat… Maak dat ik mijn leven lang voortdurend in beweging blijf om te veranderen naar Uw beeld. Dank U Heer, zodat ik door Uw werk in mij een voortdurend getuigenis ben voor mijn omgeving van Uw heerlijkheid! Amen.