Shop Doneer

De gelijkenis van de rijke zakenman

Leestijd: 3 min.

We hebben gezien dat God de volledige heerschappij over de aarde aan Adam toevertrouwde. Maar Adam verkocht feitelijk zichzelf, het menselijk ras en zijn hele domein, aan Gods aartsvijand. Dit was een catastrofe voor de hele schepping; satan werd nu de heerser en de vorst van de 'machten van de lucht'. Hij heeft een opstandig en vijandig rijk opgebouwd, dat chaos, ellende en vernietiging brengt over de hele wereld. Voor onze overwinning in de geestelijke oorlog is het cruciaal dat we dit hele proces begrijpen, maar ook wat Jezus heeft gedaan om Adams domein terug te kopen.

Stel je een rijke zakenman voor die veel bedrijven heeft opgericht. Eén ervan loopt perfect en maakt elk jaar veel winst. Hij besluit om dit bedrijf aan zijn geliefde zoon te geven. Hij geeft hem de volledige controle en zegt: ‘Ga je gang. Leid jij dit bedrijf voor mij.’

De rijke man heeft echter een rivaal die eerder zijn werknemer was. Deze heeft hem bedrogen en is jaren eerder vertrokken en heeft een concurrerend bedrijf opgezet. Op een dag komt de bedrieger naar de zoon en zegt: ‘Weet je, ik begrijp niet waarom jij je tijd verspilt door naar je vader te luisteren en te doen wat hij zegt. Hij is ouderwets. Vandaag doen we de dingen niet meer zoals hij... Ik zal je laten zien hoe je echt slim zaken kunt doen. Waarom laat je mij het bedrijf niet overnemen? Ik maak jou onderdirecteur en dan zullen de zaken echt voorspoedig gaan. Vergeet je vader met zijn achterhaalde ideeën en luister naar mij.’ De jongeman geeft zichzelf en zijn bedrijf als een dwaas over aan de schurk. De vader heeft een wijze secretaresse, die zegt: ‘Heeft u gezien wat er is gebeurd? Uw zoon heeft zichzelf én uw hele bedrijf waarover u hem had aangesteld, overgegeven aan de concurrent... Wat gaat u eraan doen? Gaat u een rechtszaak aanspannen?’ De oude man zegt: ‘Ach, nee.’

- ‘Bedoelt u dat u die dief hiermee weg laat komen?’

- ‘Voor nu... ja. Ik zou hem voor de rechter kunnen slepen, maar dan moet ik hetzelfde doen met mijn zoon. Dus omwille van mijn zoon wacht ik even en los de situatie anders op.’

-’Oké, maar wat gaat u dan wel doen?’

- ‘Ik ga de prijs betalen die het kost om het bedrijf terug te kopen. Ook al is het wettig nog steeds van mij en kan ik het gewoon terugnemen, ik ga het voor een gigantisch hoge prijs terugkopen.’

- ‘Ik denk dat uw menslievendheid wel heel erg ver gaat. En wat gaat u daarna met het bedrijf doen?’

- ‘Ik geef mijn zoon weer de leiding.’

De gelijkenis is duidelijk: God is de vader. Hij gaf Zijn zoon, Adam, de leiding over het hele wereldse rijk (het familiebedrijf). Adam verkocht alles aan de concurrent, aan satan. God had altijd de mogelijkheid om legaal alles weer terug te nemen, want Hij is nog steeds de rechtmatige Eigenaar van de hele schepping. Hij had makkelijk met satan kunnen afrekenen.

Omdat God volmaakt rechtvaardig is, had Hij, als Hij de wet had gebruikt om met satan af te rekenen, hetzelfde moeten doen met Adam. Maar omwille van Adam en zijn nakomelingen wachtte Hij. Eeuw na eeuw ging voorbij, tot het de juiste tijd was om naar de aarde te komen in de Persoon van Jezus Christus. Hij betaalde de onschatbare prijs van Zijn levensbloed en kocht de mensheid terug met de hoogste prijs die ooit is betaald in het hele universum: het bloed van de eniggeboren Zoon van God. Vriend, vriendin, God wil jou en mij opnieuw de leiding geven! Als dat geen genade is... Want, zie je, Hij is de God van alle genade. (1 Petrus 5:10)


Gebed van de dag

Vader, hoe onbegrijpelijk en groot is Uw genade, dat U ons als Uw rechtmatige eigendom terugkocht uit de macht van de satan. Dank U Heer Jezus, dat U Uw kostbare levensbloed uitgoot om mij terug te kopen, en mij samen met mijn geestelijke broers en te herstellen in onze rechtmatige positie als Uw kinderen, om Uw plan met de schepping compleet en volmaakt uit te voeren. Ik prijs Uw genade Vader! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

NIEUW ZEELAND

  • Honderden voorgangers, kerkleiders en priesters hebben een set van 36 proclamatiekaarten toegestuurd gekregen. Bid dat de Heer deze waarheden levend zal maken en dat het hen zal stimuleren Zijn Woord proclameren en hun kerken zal aanmoedigen hetzelfde te doen.
  • We hebben verschillende basissen van Jeugd met een Opdracht en een JMEO-schip uitgerust met zeventig van Dereks boeken voor eigen gebruik of om mee op reis te nemen zodra de grenzen weer zijn geopend. Bid dat deze materialen tot zegen zullen zijn voor allen die het ontvangen.