Shop Doneer

De gelijkenis van de rijke zakenman

Leestijd: 4 min.
We hebben gezien dat God oorspronkelijk de volledige heerschappij over de aarde aan Adam had toevertrouwd. Maar toen Adam viel, verkocht hij feitelijk zichzelf, het menselijk ras en zijn hele domein, aan Gods aartsvijand, de duivel. Adams verraad was een catastrofe voor de hele schepping; met de autoriteit die ooit toebehoorde aan Adam, werd satan nu de heerser en de vorst van de 'machten van de lucht'. En in het onzichtbare rijk van overheden en machten heeft satan een opstandig en vijandig rijk opgebouwd, dat chaos, ellende en vernietiging brengt over de hele wereld. Voor onze ultieme overwinning in de geestelijke oorlog is het cruciaal dat we dit hele proces begrijpen, maar ook wat Jezus heeft gedaan om het domein dat Adam verloor, terug te kopen. De volgende illustratie zal je hierbij helpen.
Stel je een heel rijke zakenman voor die de oprichter en directeur is van veel bedrijven. Eén ervan loopt perfect en maakt elk jaar geweldig veel winst. Hij besluit om dit bedrijf over te geven aan zijn zoon, van wie hij heel veel houdt. Dus hij geeft zijn zoon de volledige controle over het bedrijf en zegt: ,,Ga je gang. Leid jij dit bedrijf voor mij."
De rijke man heeft echter een gewetenloze, slechte rivaal die eerder zijn werknemer was. Deze heeft van hem gestolen en heeft hem bedrogen, Deze is jaren eerder uit het bedrijf weggelopen en heeft een concurrerend bedrijf opgezet. Op een dag komt deze dief, bedrieger en concurrent naar de zoon van de man en zegt: ,,Weet je, ik heb geen idee waarom jij je tijd verspilt door naar je vader te luisteren en te doen wat hij zegt. Die man is ouderwets, niet meer van deze tijd. Vandaag doen we de dingen niet meer zo... Als je nou even naar mij luistert, zal ik je laten zien hoe je echt slim zaken kunt doen. Waarom laat je mij het bedrijf niet overnemen? Ik maak jou onderdirecteur, en dan zullen de zaken echt voorspoedig gaan. Vergeet je vader even met zijn achterhaalde ideeën, en luister naar mij.'' De jongeman geeft zichzelf en zijn bedrijf als een dwaas over aan de schurk. Natuurlijk heeft de vader een trouwe, oplettende en wijze secretaresse, die tegen hem zegt: ,,Heeft u gezien wat er is gebeurd? Uw zoon heeft zichzelf én uw hele bedrijf waarover u hem had aangesteld, overgegeven aan de concurrent... Wat gaat u eraan doen? Gaat u een rechtszaak aanspannen?"
De oude man zegt: ,,Ach, nee."
- ,,Gaat u dan geen actie ondernemen?"
- ,,Nee."
- ,,Bedoelt u dat u die dief hiermee weg laat komen?"
- ,,Voor dit moment... ja."
- ,,Waarom?"
- ,,Nou, ik zou die oude schurk voor de rechter kunnen slepen, maar als ik dat doe, dan moet ik hetzelfde doen met mijn zoon. Dus omwille van mijn zoon wacht ik even en los de situatie anders op."
-,,Oké, maar wat gaat u dan wel doen?"
- ,,Dat zal ik je vertellen. Ik ga de prijs betalen die het kost om het bedrijf terug te kopen. Ook al is het wettig nog steeds van mij en kan ik het gewoon terugnemen, ik ga het bedrijf voor een gigantisch hoge prijs terugkopen."
- ,,Nou", antwoordt de secretaresse, ,,met alle respect, ik denk dat uw menslievendheid wel heel erg ver gaat. En wat gaat u met het bedrijf doen als u het weer hebt teruggekocht?"
,,Ik geef mijn zoon weer de leiding."
De gelijkenis is duidelijk: God is de vader. Hij gaf Zijn zoon, Adam, de leiding over het hele wereldse rijk (het familiebedrijf). Adam verkocht alles aan de concurrent, aan satan. God had altijd de mogelijkheid om legaal alles weer terug te nemen, want Hij is nog steeds de rechtmatige Eigenaar van de hele schepping. Hij had makkelijk met satan kunnen afrekenen.
Begrijp je de redenering? Omdat God volmaakt rechtvaardig is, had Hij, als Hij de wet had gevolgd en gebruikt om met satan af te rekenen, hetzelfde moeten doen met Adam. Maar omwille van Adam en zijn nakomelingen wachtte Hij, met eindeloos geduld. Eeuw na eeuw wachtte Hij tot het de juiste tijd was om naar de aarde te komen in de Persoon van de Heer Jezus Christus. Deze betaalde de onschatbare prijs van Zijn levensbloed, om 'het bedrijf' terug te kopen. Zo kocht Hij de mensheid terug met de hoogste prijs die ooit is betaald in het hele universum: het bloed van de eniggeboren Zoon van God. Vriend, vriendin, dit is het meest geweldige nieuws! Weet je wat God wil doen? Hij wil jou en mij opnieuw de leiding geven! Als dat geen genade is, dan weet ik niet wat het wel is. Want, zie je, Hij is de God van alle genade (1 Petrus 5:10).

Vader, hoe onbegrijpelijk en groot is Uw genade, dat U ons als Uw rechtmatige eigendom terugkocht uit de macht van de satan. Dank U Heer Jezus, dat U Uw kostbare levensbloed uitgoot om mij terug te kopen, en mij samen met mijn geestelijke broers en te herstellen in onze rechtmatige positie als Uw kinderen, om Uw plan met de schepping compleet en volmaakt uit te voeren. Ik prijs Uw genade Vader! Amen.