Shop Doneer

De gemeente als Gods tempel

Leestijd: 2 min.
Want het deel van de HEERE is Zijn volk, Jakob is het gebied dat Zijn eigendom is. (Deuteronomium 32:9)

Eerder in deze serie overdenkingen zagen we dat Gods doelen zich concentreren rondom Zijn verloste volk van gelovigen. Daarbij is Zijn uiteindelijke doel niet alleen het verlossen van individuen; maar ook het scheppen van een speciaal volk, dat sterk verschilt van de volken voordat God door de verlossing ingreep. De Bijbel beschrijft dit volk, de gemeente, met verschillende beelden. We zijn nu gekomen bij het vijfde beeld, dat van een gebouw of tempel.

gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere... (Efeze 2:20-21)

Laten we allereerst Paulus’ uitspraak in Efeze bekijken naast dat van het beeld van een gezin.

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God… (Efeze 2:19)

Paulus verschuift vervolgens het beeld van huisgezin naar tempel:

...gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. (vers 20-22)

Christenen zijn de mensen waarin God woont en beweegt. Door deze relatie is Hij hun God en zijn zij Zijn volk.

op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest (vers 21-22).

Zie je dat ook hier alle drie de personen van de Godheid worden genoemd? De Vader woont in degenen die door de Heilige Geest in Zijn Zoon zijn. Het einddoel van de Kerk hier op aarde is om een verblijfplaats voor God te zijn, een plek waar Hij woont.

Gebed van de dag

Dank U wel, Heer Jezus, voor het grote wonder dat ik hoogstpersoonlijk als Uw kind, de woonplaats mag zijn van U Zelf! Help mij Heer, om voortdurend en in alle opzichten een waardige woning voor U te zijn – een tempel waar U zich in thuis voelt, Heer! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.