Shop Doneer

De gevolgen van wetticisme

Leestijd: 3 min.
Want allen die uit de werken van (de) wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. (Galaten 3:10)

Paulus schreef brieven aan meerdere kerken en bijna elke brief begon hij met God te danken voor de mensen aan wie hij schreef, zelfs aan de Korinthiërs. In de gemeente van Korinthe leefde een man samen met de vrouw van zijn vader en was er dronkenschap tijdens het avondmaal! Maar toch dankte Paulus God voor deze christenen. Maar toen hij zijn brief aan de Galaten schreef, was hij zo boos, dat hij die dankzegging oversloeg. Zijn eerste zin is: Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft. De Galaten werden niet aangesproken op overspel, dronkenschap... niets van dat alles. Wat was dan hun probleem? Wetticisme. Dit was in Paulus’ ogen veel ernstiger dan die overduidelijke zonden van het vlees, die door religieuze mensen vaak zo snel worden veroordeeld.

Laten we daarom kijken naar de belangrijkste gevolgen wanneer een geest van toverij Gods volk verleidt tot wetticisme.

1. Wie door toverij verblind wordt voor de betekenis van het kruis, gaat vertrouwen op zijn eigen werken en komt weer onder de wet als middel tot gerechtigheid. Maar als je door de wet gerechtvaardigd wilt worden, dan moet je je ook aan de hele wet houden, de hele tijd. Je kunt niet kleine beetjes uit de wet kiezen waar je je aan houdt en je geen zorgen maken over de rest. Je houdt je aan alles, en altijd, of je hebt er niets aan om rechtvaardig te worden voor God.

Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke. Want Hij die gezegd heeft: ‘Pleeg geen overspel,’ heeft ook gezegd: ‘Pleeg geen moord.’ Als u geen overspel pleegt maar wel een moord, overtreedt u toch de wet. (Jakobus 2:10-11, NBV21)

2. Teruggaan onder de wet brengt ons onder de vloek van God.

En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, (want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt). (Galaten 3: 11-13)

Is het je opgevallen dat in dit laatste vers de vloek drie keer voorkomt? Wat is de oorzaak van de vloek? De wet. Hoe kom je onder de vloek? Door de weg van genade en het bovennatuurlijke te verlaten (het bovennatuurlijke gaat altijd samen met genade) en door op je eigen pogingen te vertrouwen.

De volgende keer kijken we naar het derde gevolg, maar deze twee geven al voldoende stof tot bezinning. Laten we wetticisme net zo ernstig nemen als Paulus dat deed!

Gebed van de dag

Hemelse Vader, doordring mij er diep van dat er niets is wat ik kan doen om rechtvaardigheid bij U te verdienen. Vul mij met geloof en gerust vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Daaraan hoeft niets meer te worden toegevoegd; ik mag vrij van wetticisme leven in Uw overvloedige liefde voor mij! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.