Shop Doneer

De grondbeginselen

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 57

Bekeer u en geloof het Evangelie!
(Markus 1:15

De grondbeginselen
De afgelopen acht weken hebben we deel 1 uit de Pijlers van het christelijk geloof doorgelopen. We zijn nu toe aan deel 2.
Als we de Bijbel gedetailleerd willen bestuderen, is er dan de een of andere gemakkelijke manier om de belangrijkste grondbeginselen te herkennen die we allereerst moeten bestuderen?
Dat is een redelijke en praktische vraag. En zoals alle vragen die op het bestuderen van de Bijbel betrekking hebben, is het antwoord daarop te vinden in de Bijbel zelf. De Bijbel zegt duidelijk dat sommige leerstellingen daarin belangrijker zijn dan de rest en daarom behoren die het eerst bestudeerd te worden. In feite geeft de Bijbel een duidelijk beschreven opsomming van zes van zulke fundamentele grondbeginselen. Die lijst vinden we in Hebreeën 6:1-2:
Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot ​Christus​ laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.
In de King James Version van 1611 wordt gesproken over de ‘elementaire principes van Christus’, met in de kantlijn als alternatieve bewoording ‘het woord van het begin van Christus’. (De Statenvertaling spreekt van ‘Het beginsel der leer van Christus.) Dit wijst erop dat we hier te maken hebben met de leerstellingen die het begin – het uitgangspunt – moeten vormen van onze bestudering van Christus en Zijn onderwijs als geheel.
Dit punt wordt verder benadrukt door het gebruik in hetzelfde vers van de uitdrukking ‘het fundament’. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zet twee gedachten naast elkaar: 1. Allereerst het leggen van het juiste leerstellige fundament; en ten tweede : Het hierna verder gaan naar de volmaaktheid – dat wil zeggen naar een voltooid gebouw van christelijke leer en zuiver christelijk gedrag. Het doel van deze aansporing is dat wij door moeten groeien ‘naar de volmaaktheid;’ dat is het complete gebouw. Maar de briefschrijver geeft ook duidelijk te kennen dat wij dit niet kunnen verwachten als wij niet eerst een compleet en stabiel fundament hebben gelegd van de grondbeginselen.
Hier zijn de zes op elkaar volgende fundamentele leerstellingen:
1. Bekering van dode werken
2. Geloof in God
3. Een leer van dopen
4. Oplegging van handen
5. Opstanding uit de doden
6. Eeuwig oordeel
Onze studies de komende weken zullen zich richten op de eerste twee leerstellingen: bekering en geloof.

Heer, dank U dat U mij helpt het fundament van geloof in het verlossende, voortdurend vernieuwende werk van Jezus Christus in mijn leven te bevestigen door een leefstijl van bekering en geloof! Dank U dat U mij alle kracht die ik daarvoor nodig heb, al heeft geschonken in Hem. Amen.