Shop Doneer

De grootste bevrijder en koning

Leestijd: 2 min.

Dat er een grotere bevrijder en heerser zou komen, zelfs groter dan David, komt op verschillende plaatsen in het Oude Testament naar voren, bijvoorbeeld in Jesaja 11:

Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.(Jesaja 11:1-4)

Dit is Gods grote rechtvaardige koning en bevrijder, die absoluut eerlijk en onpartijdig is, en die met onderscheiding zal regeren in al Zijn oordelen en in het besturen van Zijn koninkrijk. Dezelfde belofte wordt later in het boek Jesaja herhaald, waar het gaat over de Messias, die over zichzelf zegt:

De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.(Jesaja 61:1, NBG)

Hier zien we opnieuw dat het allemaal afhangt van de zalving van de Heilige Geest. Degene die zo gezalfd is door de Heilige Geest, is door God gezonden met een boodschap van genade, liefde, bewogenheid en genezende kracht, om de gebroken harten te verbinden, voor gevangenen vrijlating af te kondigen en vrijheid voor gebonden mensen. Deze belofte gaat over de Messias, de Christus, de Gezalfde. Al Gods beloften aangaande de gezalfde Messias, de Christus, de Bevrijder en Koning, vinden hun vervulling in Jezus van Nazareth.

Gebed van de dag

Heer Jezus, vandaag vieren we dat U, de grote Koning, bent geboren; dank U dat Uw heerschappij betekent: redding, genezing, het verbinden van gebroken harten en vrijlating voor gevangenen. Heer, vandaag ben ik overweldigd door het onbegrijpelijke wonder dat U, onze God, naar de aarde kwam tot redding van alle mensen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

FILIPPIJNEN

Nadat Joseph Een woord uit het Woord in het Tagalog had vertaald en opgenomen, brandde in april zijn huis af, en ging zijn opnameapparatuur verloren in de vlammen. Hij en zijn gezin waren ongedeerd. Bid om voorziening van de Heer voor dit verlies van zowel apparatuur als persoonlijke bezittingen, zodat hij verder kan gaan met dit belangrijke werk.